четвртак, 16. август 2018.


5 коментара:

Dusan је рекао...

Skot vama parira!

Milan Žarkovački је рекао...

Zajednički koren: parirati -> par.

Бранислав Никић је рекао...

Nije zajednički koren, u Vujakliji piše:

parirati (lat. parare, fr. parer)
1. odbiti, otkloniti, sprečiti, zaustaviti, preduprediti; mač. odbiti udarac sabljom, izmaći udarcu sabljom.

Milan Žarkovački је рекао...

Pa da, ali latinski glagol "paro (parare)" znači: podjednako ceniti, upoređivati, izravnati se s kim; a na Wiktionary-ju piše da potiče od "par": jednak.

Milan Žarkovački је рекао...

Latinsko "par" znači i: dorastao, par, parnjak, (životni) drug, saborac, itd.