24 август 2014

Решења:
2867. Ћиро воли аеромитинге моделара (ара, лед, омега, нити, море и ловорић)
2868. Почела киша (по чела Киша)
2869. Висока мода (Мо дави Сока)
2870. Аријан Адеми (арија на Деми)
2871. Богомоље Нина (Бо гомоље нина)
2872. Кријепи Јаков Аницу - крије Пија кованицу
2873. Доста немира (до Стане Мира)
2874. Укори туриста (у кориту Риста)
2875. Укори тудор Исмета (у кориту Дорис мета)
2876. Па то си ти Перо (патос, Ити, перо)
2877. Колико кошта пиринач Елу? (коли, кокош, тапири на челу)
2878. Пекинезери (пери Кинезе)
2879. Нада ли се ланар обреду? (Надал и Села на Робреду)
2880. Нада лута Висом (Надал, у тави сом)
2881. Установа Кузми лоша (уста Новак уз Милоша)
2882. Наша лука Омиш (на шалу Ка О миш)
2883. Оседлани вранац (осе, длан и В ранац)
2884. Артур банкара вара (АР турбан, К ара, В ара)