четвртак, 11. октобар 2012.

недеља, 7. октобар 2012.

Решења:
1552. Цуру кавица мами (Ц у рукавицама МИ)
1553. Алиби је одуван (Али би јео дуван)
1554. Ђурин гуњ (Ђ у рингу Њ)
1555. Ђурин гусан (Ђ у рингу са Н)
1556. Паралија (пар Алија)
1557. Сали је млада (с Алијем Лада)
1558. Примогенитура (Примо Гени тура)
1559. Спаринг партнери (Спа, ринг, партер, Ин)
1560. Гринго (го, ринг)
1561. Поклич кулова (по Кличку лова)