05 март 2022

НАЈРЕБУС ФЕБРУАРА

(ДРУГА ФАЗА)

 У првој фази гласања учешће је узело 15 судија. У другу фазу иде 9 ребуса који су сакупили од 5 до 9 бодова. У другој фази гласања, шесторо судија одабраће 5 ребуса за које сматрају да су најбољи и поделиће им бодове по систему 5, 4, 3, 2 и 1 бод. Судије у другој фази биће Борис Назански, Ејуб Семић, Илија Ђурковић, Илија Оздановац, Светлана Јоргаћијевић и Владимир Шарић.

Уколико је неко од судија спречен, молим да ми на време јави, да бих нашао замену. Рок за гласање је понедељак, 07.03.2022. до 20,00 часова. Гласови се шаљу на мој мејл nikic.branislav@gmail.com

Ево одабраних ребуса:

04 март 2022

 MARTOVSKE OPTIMIZACIJE NA BLOGU

 JOVANA NOVAKOVIĆA

Can't see this message? View in a browser

League Optimizers 2022

March Optimization - Jump Into the Unknown

For more information visit the site Puzzles-jn


Share on social

Share on FacebookShare on TwitterShare on Pinterest

Created with‌ ‌ Explore Ascend

 

01 март 2022

NAJREBUS FEBRUARA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku februara. Od januara ove godine, po želji Čedomira Jelića, njegovi rebusi se neće pojavljivati u mesečnim I godišnjim izborima.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 04.03.2022. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 07.03.2022. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

9347. Nivelacija Lima (nive Lacijal ima)

9348. U zavetrini je Ilija (uz avet rinije i lija)

9349. Onako ševi Nives (Veso na koševini)

9350. Močvarna Talija (Mo, Č var, Natalija)

9351. Petrolejska lampa (pape, trole J, Skala M)

9352. Kapetan remorkera (are, krom, Erna T, E pak)

9353. Uzmite vaše rukavice! (uz Miteva Šer, u kavi CE)

9354. Star kao Biblija (starka, /B/obi, lija)

9355. Džedaj u raketi (Džeda, Jura, Keti)

9363. Nas kara Bej u tim scenama (na skarabeju Tim s cenama)

9364. Diobe zarada (dio bez Arada)

9365. Pogrom Adama preneražuje (po gromadama pre Nera Žuje)

9366. Mi smo stara garda (mis Mostara grada)

9367. Velika Plana (alav pelikan)

9368. Vremenska prognoza (roze sneg pa mrk ovan)

9369. Vide li pop ikad Iliju? (ide Liv po Pikadiliju)

9370. Uzalud Omer Esmu zamara (uz alu dom Ere s muzara)

9371. Nalagala mi nana (Nala galami na Na)

9372. Sabere ti Nijemac arende (sa Beretinijem Aca, rende)

9373. Podigla majka papire (pod iglama J kapa, pire)

9374. Tu ne lista ni oliva (tuneli, staniol, iva)

9382. Bacila baka talog (bacil, Aba, katalog)

9383. Miče Lana bokovima (Mičela Nabokov ima)

9384. Prežali starac i novo odelo (Preža lista Racinovo delo)

9385. Gora preobraženja (par žrebao garonje)

9386. Raspopa juri budala (Ras Popaju ribu dala)

9387. Zakukao susjed (Zak u kaosu sjed/i/)

9388. Demonstratorka (demon s tratorka)

9389. Pritužba Nićiforu baš kasni (pri Tu Žbanić i Fo, rubaška s ni)

9390. Takmičenje Kras overi (tak miče Njekrasov Eri)

9391. Mara buni navijače (marabu nina vijače)

9392. Rista pio kapučina (ris, tapioka, pučina)

9393. Ozari se lice pionira (o Zari selice, pion i Ra)

9401. Gladiole (igla dole)

9402. Drugoj komandi Ćira komanduje (Dru, Gojko Mandić, Irak, Oman, Duje)

9403. Pozna katarza Nemaca (po znaka, Tarzan, E maca)

9404. Mene more mami (Menem ore mami)

9405. Skije Pauli Cane da (slijepa ulica, Neda)

9406. U hotel Evi Zoran ode (uho, televizor, anode)

9407. Golda Meir (gol dame IR)

9408. Lijepe haringe (lije pehar Inge)

9409. Đerđef u Trola (futrola Đerđe)

9410. Dug mesare (dugme Sare)

9411. Dokon obaram lekara (do konobara mlekara)

9412. Kate Mara (Kate, Mara)

T01. Mutivoda (ćuti Boda)

T02. S Ivkom pas (siv kompas)

T03. Republika (rep u bika)

T04. Kontraudar (Kont rudar)

T05. Sanski Most (danski gost)

T06. Ko lovi tigra? (kolo Vit igra)

T07. Pazi na nas Iva (Pazin, Ana siva)

T08. Nema komentara (Nela kamen šara)

T09. Vesni je mačka mila (veš, Nijemac, kamila)

T10. Ko li, bako, libelu krade? (koliba, kolibe, luk, Rade)

T11. Saten komšija nudi nama (sa tenkom Šijan u dinama)

T12. U manastir oporuku nosim (Uma na stiroporu, Kun, Osim)

T13. Drug lobira (Dru globi Ra)

T14. Uzmi trobroj! (uz Mit Rob Roj)

T15. Dokaze zabili (Doka zeza Bili)

T16. Algolog u zdanju (Al gologuz danju)

T17. Žandari varaju (Žan dariva Raju)

T18. Napast u palanci (napa, stupa, lanci)

T19. San grijeha nema (sangrije, Han, Ema)

T20. Kani na samit Rama (Kan i Na sa mitrama)

T21. Udala si dete rano (u Dalas ide terano)

T22. Nađa cima kapetane (na đacima kape Tane)

T23. Kategorija učenika (Kate gori, jauče Nika)

T24. Nama mio poraz Nemačke (namamio Po razne mačke)