09 новембар 2013

VREMEPLOV

Danas u vremeplovu ''Umjetnički rebusi'' Olge Franić iz Jesenskog Kviza 87.

03 новембар 2013

Решења:
2222. Тати нагна Дарка дама (Тати наг над аркадама)
2223. Ја не знам Еду (Јанез на меду)
2224. Гали сједе на ранчу (Галис једе наранчу)
2225. Корак од пакла (кора код пакла)
2226. Петар у кафани (пета рука Фани)
2227. Другар у кавани (друга рука вани)
2228. Банана до макакија - Бана надомак Акија
2229. Читава сила рингова (Чита Васила Рингова)
2230. Да ли често тезгариш? (Илда, сточе, згариште)
2231. Нашкодише Шир Кану (на Шкоди шешир, кану)
2232. Намигује Петру Сара (на Мигу је пет Руса, Ра)
2233. Допуни колегу Лана (доп у Николе Гулана)
2234. Имам сто Евра (имам, сто, Евра)
2235. Сита рударка Панчева (ситар у Дарка Панчева)
2236. Сатиру Жељка пише (сат И, руже Љ, капи ШЕ)
2237. Ален Пакула (але Н, ПА кула)
2238. Луда времена (Л удав, ремен А)