19 септембар 2018Najava predstojećih takmičenja na sajtu PUZZLES-JN[1]

   
  SUDOKU VARIJANTE[2]


OCTOBER OPTIMIZATION[1]

Dodatne informacije i instrukcije nalaze se na samom sajtu i forumu
(pratite linkove).

Srdačan pozdrav,
Jovan Novaković


Links:
------
[1] http://puzzles-jn.wixsite.com/puzzles
[2] http://puzzles-jn.wixsite.com/puzzles/logical16 септембар 2018

Решења:
6406. Кодро меч игра (код Роме чигра)
6407. Бати наудила Вера (батина у Дилавера)
6408. Рада ме лови у гори (Радамелови угори)
6409. На беку Талијан (/А/на Бекута, Лијан/а/)
6410. Палатализација (салата, лија, лија)
6411. Подигла масу продаја Косова (под иглама су П рода, јак, О сова)
6412. Увек наспе то рођака (У векна с петоро ђака)
6413. Банде ресторатер мити (бандере, стора, термити)
6414. Изудара Санда лице (изу Дара сандалице)
6415. Поред степе ништа не расте (поре Д, степеништа, нераст Е)
6416. Злата Петровић (плата, Петковић)
6417. Бараба на небу кара (бара, банане, букара)
6418. Сава замара Микану (са вазама рам и кану)
6419. Боре се триколори (Бо, ресе, трико, лори)
6420. Пера студира (Пераст, уд и Ра)
6421. Сок Ненад купи нама (сокне над купинама)
6422. Сласт омириса Сара мамина (с ластом ирис, а с арама мина)
6423. Мала Вида гњави Дражена (Малави, дагња, видра, жена)