21 јун 2019TAKMIČENJE U SASTAVLJANJU REBUSA


Vreme za slanje vaših radova je završeno. Jako sam zadovoljan odzivom sastavljača i brojem prispelih rebusa. Učestvovalo vas je 29-oro, a broj poslatih rebusa je 108. Pregledao sam sve i napravio selekciju šta će ući u 30 najboljih, mada razmišljam da taj broj malo proširim, jer je bitnije da to budu svi rebusi koji mogu da konkurišu za najviši plasman. Kada ih grafički obradim (a trebaće mi i malo pomoći od strane dobrovoljaca) poslaću ih na e-mail adrese kolega koje sam predvideo kao sudije. Njihov zadatak biće da svaki od rebusa ocene nekom ocenom od 1-5, a na kraju da dodele još 5 poena rebusu koji smatraju da je najbolji. Pobediće rebus koji skupi najviše poena od svih sudija. U slučaju da ima 2 ili više rebusa sa istim brojem poena, odlučiće veći broj bonus poena, pa zatim veći broj petica. Ako i tada sve bude isto, rebusi će podeliti odgovarajuće mesto. Evo i spiska svih učesnika:

1. Slavko Bovan
2. Tonči Milat
3. Dejan Minić
4. Rešad Besničanin
5. Zoran Milunović
6. Budimir Ćosović
7. Emilija Bunjac
8. Nedjeljko Nedić
9. Mihajlo Džudžar
10. Nebojša Dragomirović
11. Mesud Malkoč
12. Dragiša Cetić
13. Luka Pavičić
14. Tonći Kulić
15. Marko Mihaljević
16. Ilija Ozdanovac
17. Pero Galogaža
18. Momir Vučenović
19. Čedomir Jelić
20. Milan Žarkovački
21. Andon Koloski
22. Boris Nazanski
23. Gojko Mandić
24. Milosav Marjanović
25. Ejub Semić
26. Svetlana Jorgaćijević (van konkurencije)
27. Vladimir Šarić
28. Zdenko Han
29. Antun Jurić

20 јун 2019


ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВЉАЊУ РЕБУСА
ПОВОДОМ 10. РОЂЕНДАНА БЛОГА

Пропозиције

         - Потребно је саставити ребус (класичан, повратни, словоскок, обратни, у стрипу) који ће у поставци садржати ИЛИ ИМЕ ИЛИ ПРЕЗИМЕ САМО ЈЕДНОГ од бројних сарадника овог блога. Надимци нису дозвољени, као ни комплетно име и презиме. Водите рачуна да замишљена поставка буде таква да се појмови из поставке могу лепо уклопити у једну целину. Решења ребуса могу имати најмање 10, а највише 30 слова. Ти подаци ће се узимати у обзир приликом оцењивања, а наведене врсте ребуса ће имати равноправан третман. Посебно ће се вредновати повезаност слике са решењем.
        - Сваки такмичар може послати највише 3 ребуса. Рок за слање ребусе је 20. јун 2019. до 20,00 часова, на мој мејл: nikic.branislav@gmail.com  Колеге које немају мејл, а желе да учествују у такмичењу, могу послати своје ребусе путем СМС поруке на телефон: +381 64 8306174. Само немојте слати поштом!
        - Ребусе ћу ја прегледати и извршити селекцију, а затим ће петочлани жири додељивати бодове сваком од одабраних ребуса појединачно од 1-5 (1- не свиђа ми се, 2 – солидан, 3 – добар, 4 – одличан, 5 – сјајан). На крају ће одабрати најбољи ребус и доделити му додатних 5 бодова. Право учешћа имају сви који то желе (осим мене), а ребуси се морају састављати у екавици и по правилима српског правописа.
        - У случају да има 2 или више ребуса са истим бројем поена, одлучиће већи број бонус поена, па затим већи број петица. Ако и тада све буде исто, поделиће одговарајуће место у коначном пласману. Резултати ће бити објављени 8. јула у 20,00 часова.
       - За такмичаре сам припремио робне награде (накнадно ћу објавити које су), а првопласирани ће добити и пехар. Такође, сви учесници ће добити по оловку и упаљач са логом блога ‘’Ребуси’’.TAKMIČENjE U SASTAVLjANjU REBUSA
POVODOM 10. ROĐENDANA BLOGA

Propozicije

         - Potrebno je sastaviti rebus (klasičan, povratni, slovoskok, obratni, u stripu) koji će u postavci sadržati ILI IME ILI PREZIME SAMO JEDNOG od brojnih saradnika ovog bloga. Nadimci nisu dozvoljeni, kao ni kompletno ime i prezime. Vodite računa da zamišljena postavka bude takva da se pojmovi iz postavke mogu lepo uklopiti u jednu celinu. Rešenja rebusa mogu imati najmanje 10, a najviše 30 slova. Ti podaci će se uzimati u obzir prilikom ocenjivanja, a navedene vrste rebusa će imati ravnopravan tretman. Posebno će se vrednovati povezanost slike sa rešenjem.
        - Rok za slanje rebuse je 20. jun 2019. do 20,00 časova, na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com  Kolege koje nemaju mejl, a žele da učestvuju u takmičenju, mogu poslati svoje rebuse putem SMS poruke na telefon: +381 64 8306174. Samo nemojte slati poštom!
        - Svaki takmičar može poslati najviše 3 rebusa. Rebuse ću ja pregledati i izvršiti selekciju, a zatim će petočlani žiri dodeljivati bodove svakom od odabranih rebusa pojedinačno od 1-5 (1- ne sviđa mi se, 2 – solidan, 3 – dobar, 4 – odličan, 5 – sjajan). Na kraju će odabrati najbolji rebus i dodeliti mu dodatnih 5 bodova. Pravo učešća imaju svi koji to žele (osim mene), a rebusi se moraju sastavljati u ekavici i po pravilima srpskog pravopisa.
        - U slučaju da ima 2 ili više rebusa sa istim brojem poena, odlučiće veći broj bonus poena, pa zatim veći broj petica. Ako i tada sve bude isto, podeliće odgovarajuće mesto u konačnom plasmanu. Rezultati će biti objavljeni 8. jula u 20,00 časova.
       - Za takmičare sam pripremio robne nagrade (naknadno ću objaviti koje su), a prvoplasirani će dobiti i pehar. Takođe, svi učesnici će dobiti po olovku i upaljač sa logom bloga ‘’Rebusi’’.16 јун 2019

Решења:
7082. Мензе су окупиране (мензес у оку пиране)
7083. Наједе се Тина (десетина наје)
7084. Јури Пула драга (јури пулад рага)
7085. Сабур комшинице (са бурком шинице)
7086. Пата гони јарана (Патагонија, рана)
7087. Понови нама имам (по новинама има М)
7088. Позна Ковиљка Мила (По, знакови, Љ камила)
7089. Кали ме романсијер Аралица (Калимеро, Ман, Сијера, раилца)
7090. Напија Цигу Рабија (на пијаци гурабија)
7091. Бајна Венера (тајна вечера)