петак, 21. јун 2019.

TAKMIČENJE U SASTAVLJANJU REBUSA


Vreme za slanje vaših radova je završeno. Jako sam zadovoljan odzivom sastavljača i brojem prispelih rebusa. Učestvovalo vas je 29-oro, a broj poslatih rebusa je 108. Pregledao sam sve i napravio selekciju šta će ući u 30 najboljih, mada razmišljam da taj broj malo proširim, jer je bitnije da to budu svi rebusi koji mogu da konkurišu za najviši plasman. Kada ih grafički obradim (a trebaće mi i malo pomoći od strane dobrovoljaca) poslaću ih na e-mail adrese kolega koje sam predvideo kao sudije. Njihov zadatak biće da svaki od rebusa ocene nekom ocenom od 1-5, a na kraju da dodele još 5 poena rebusu koji smatraju da je najbolji. Pobediće rebus koji skupi najviše poena od svih sudija. U slučaju da ima 2 ili više rebusa sa istim brojem poena, odlučiće veći broj bonus poena, pa zatim veći broj petica. Ako i tada sve bude isto, rebusi će podeliti odgovarajuće mesto. Evo i spiska svih učesnika:

1. Slavko Bovan
2. Tonči Milat
3. Dejan Minić
4. Rešad Besničanin
5. Zoran Milunović
6. Budimir Ćosović
7. Emilija Bunjac
8. Nedjeljko Nedić
9. Mihajlo Džudžar
10. Nebojša Dragomirović
11. Mesud Malkoč
12. Dragiša Cetić
13. Luka Pavičić
14. Tonći Kulić
15. Marko Mihaljević
16. Ilija Ozdanovac
17. Pero Galogaža
18. Momir Vučenović
19. Čedomir Jelić
20. Milan Žarkovački
21. Andon Koloski
22. Boris Nazanski
23. Gojko Mandić
24. Milosav Marjanović
25. Ejub Semić
26. Svetlana Jorgaćijević (van konkurencije)
27. Vladimir Šarić
28. Zdenko Han
29. Antun Jurić

Нема коментара: