08 новембар 2014

ВРЕМЕПЛОВ

За данас сам одабрао три ребуса из старих бројева Енигме, објављених пре 60 година.

06 новембар 2014

НАЈРЕБУС МЕСЕЦА ОКТОБРА

Гласање је завршено и верујем да сте нестрпљиви да сазнате који је ребус проглашен за најбољи. Само да кажем да је гласало чак 16 судија што је за сваку похвалу. Сабирањем пристиглих бодова добили смо новог победника, а то је сјајни новосадски енигмата Зоран Радисављевић са ребусом ''Охоле, пакосне, глупаче (охо лепак о снег лупа Че)''. Он је сакупио 21 бод, мој ребус са такмичења је освојио 20, а Дејанов 17. Честитке Зорану за одличан ребус, као и свима који су се нашли међу 10 најбољих. Ево победничког ребуса:


Редослед десет најбољих са бодовима које су им доделиле судије изгледа овако:

02 новембар 2014

NAJREBUS MESECA OKTOBRA

        Vreme je da izaberemo i najbolji rebus za mesec oktobar. Potrebno je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je sreda (05.11.2014) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u četvrtak (06.11.2014). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Evo i spiska svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Rebusi koji su bili u okviru takmičenja u rešavanju su takođe u konkurenciji za najrebus oktora, jer su premijerno objavljeni na ovom blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama, već umešnost sastavljača i njegova ideja.

2983. Da li ti fali rubaca? (Dali, Tifa liru baca)
2984. Ide par djedova jaradima (Dima i Depardje do vajara)
2985. Hol Mijat oriba (Holm i jato riba)
2986. Kandidature (Kan, Dida, Ture)
2987. Baratanje dinamitom (Tom, mina, dinje, taraba)
2988. Pozaune (poza Une)
2989. Veranda Radi malena (Veran, Dara, Dima, Lena)
2990. Strika letuje (s tri kale tuje)
2993. Kopolimeri (ko poli Meri?)
2994. Štakori guje pojeli (šta koriguje Po Jeli?)
2995. Ženina štaka (šta kaže Nina?)
2996. Korištena drozga (kori štenad Rozga)
2997. Lekari su boemi (boe mile ka risu)
3001. Nadi naruči klavir Ana (na dinaru Čik, lav i rana)
3002. Ustupila Lara dar (u stupi lala, radar)
3003. Napali Cigani medara (na palici Ganimed, ara)
3004. Malik reve Tuloncu (mali krevet u loncu)
3005. Belize cura posetila (beli zec, ura, P osetila)
3006. Animirana serija (Ani, Mira, Naser, Ija)
3007. Ukraše nam oni kase Leo (ukrašena Monika Sele(š))
3008. Dobar etažer (do Bareta Žer(a))
3009. Ala muti režim (malamut I reži)
3010. Divi se Laslo pticama (div i Sela s lopticama)
3011. Ne mogu ti odoleti (Nemo, Guti Odo leti)
3012. Nasta blud u Dakaru  elitom (na stablu duda karusel i Tom)
3013. Kosta vidi nar (ko stavi dinar?)
3014. Nagli Stipan (na glisti pan)
3015. Šta posle packe pecka? (štap O, slepac, kepec KA)
3019. Saga utopista (sag, auto-pista)
3020. Ašikovanje (ašovi, Kanje)
3021. Meteoriti (mete o Riti)
3022. Lim uništi Tuzlak (limun i štit uz lak)
3023. Preti lihvar Ani (pretili Hvarani)
3024. Samo Asja spis ima (Samoa s jaspisima)
3025. Zator bombama (za torbom (O)bama)
3026. Borota Petar (Boro tapetar)
3027. Dosta je odevanja (do staje ode Vanja)
3028. Sto gomolja (s togom Olja)
3029. Tanji Risto lice pere cijelo (tanjiri, stolice, pereci, jelo)
3030. Gro muževa zakuka (grom, uže, vaza, kuka)
3031. Pop oduze Leni šišarke (po podu zeleniš i šarke)
3032. Lim, Una, Dabar (limunada, bar)
3033. Ana Nasti kvari san (ananas, tikva, Risan)
3034. Ana nas naruži (ananas na ruži)

3039. Palindrom (palim dron)
3040. U gori se muče Ličani (ugor i Sem u čeličani)
3041. Ohole, pakosne glupače (oho lepak o sneg lupa Če)
3042. Primamljive odluke (primam gljive od Luke)
3043. Alegorija (Al Gore i ja)
3044. Brada Vica mamila (bradavica, mamila)
3045. Gale bi golu Biseru (galeb i golubi seru)
3046. Kori nas Nizama (Korina s nizama)
3047. Genijalka (gel i Janka)
3048. Ko polako silazi? - Kopola kosi Lazi
3049. Devedesete (vedete sede), godine (Diogen), devedesete godine
3050. Trener Intera (Trene, Rint, Era)
3051. Strika vezao džak (s tri kaveza odžak)
Rebusi sa takmičenja:

1.  Naša katarza (šaka Tarzana)
2.  Djevičnjak (D rev i Č njak)
3.  Ostarog igumana pop laže (osta rog i guma na po plaže)
4.  Korpa jaja jajare (kor, Paja, jaja, Jare)
5.  Peva Šakira (peta fakira)
6.  Oguli Nika limete (Ogulin i Kali mete)
7.  Ukinuti cenzure (u Kinu centi zure)
8.  Tanita Tikaram (Marat, Kina, Tati)
9.  Prekopira Tale testove (preko pirata lete sove)
10.  Leću bi jeo Kojo (Ćubi je oko Jole)
11.  Maser A-tima naudio Peli (maserati, M.A.N., audi, opeli)
12.  Popusti ludače (pop u Stilu Dače)
13.  Miris metana smeta našima (Miri, Smetana, Smetana, Šima)
14.  Pobednici masu pokoriše (po bednicima sup oko riše)
15.  Luk i strijela (Luki s tri jela)
16.  Primače ti se Kire (pri mačeti sekire)
17.  Udvara se Lindi on (u dva Ra Selin Dion)
18.  Polagali je danima (pola galije Dan ima)
19.  Dika prioritete ima (Dikaprio, Rite te Ima)
20.  Naivan umetnik u Panami slika (na Ivanu metni kup, a na mis Lika)
21.  Topa lovcem uze Topalov (Topalov, emu, zec, top, alov)
22.  Neka uči ko mora (ne kauč i komora)
Juče sam ceo dan proveo u Beogradu, tako da nisam bio u mogućnosti da pripremim rubriku ''Vremeplov''. Danas prvo idu rešenja rebusa iz protekle nedelje:

3039. Palindrom (palim dron)
3040. U gori se muče Ličani (ugor i Sem u čeličani)
3041. Ohole, pakosne glupače (oho lepak o sneg lupa Če)
3042. Primamljive odluke (primam gljive od Luke)
3043. Alegorija (Al Gore i ja)
3044. Brada Vica mamila (bradavica, mamila)
3045. Gale bi golu Biseru (galeb i golubi seru)
3046. Kori nas Nizama (Korina s nizama)
3047. Genijalka (gel i Janka)
3048. Ko polako silazi? - Kopola kosi Lazi
3049. Devedesete (vedete sede), godine (Diogen), devedesete godine
3050. Trener Intera (Trene, Rint, Era)
3051. Strika vezao džak (s tri kaveza odžak)