18 јун 2017

ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА"

Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката под насловом
"ОСМИ МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА СТАНКА".
Такмичење се организује у следећим дисциплинама:
1. Чист словни ребус
(једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус
(са словима, бројевима, знацима, симболима)
3. Индирект у свим варијантама

Општа такмичарска правила:
  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно 
      представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима,
      али и на основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост,
      духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада,
      тј. разлика између броја слова решења и броја слова у поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним
      или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање
      одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције биће
      дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

Општи услови конкурса:
  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке
      жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
  3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (за Мирослава Лазаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.
  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити идентификацију шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском адресом и бројем телефона.
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2017. године.

Београд, 31. мај 2017. године
                                                ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

ŠIROKI BRIJEG

Povodom 5. Susreta enigmata koji će se održati 5.8.2017. godine u Širokom Brijegu organizacijski odbor raspisuje:
 

                                                
NATJEČAJ ZA SASTAVLJAČE


1.Natječaj se sastoji od dvije discipline: prva je premetaljka a druga magični kvadrat 7x7.

2. Premetaljka se sastavlja na sljedeću temu: PETI SUSRETI ENIGMATA U ŠIROKOM.  Premetaljka mora biti sastavljena od zadanih slova, bez dodavanja ili izmjena.

3. Magični kvadrat 7x7 se sastavlja prema važećim i pravopisnim pravilima. Najmanje u jednoj od 7 riječi mora biti pojam PET. (npr: kapetan, raspeti, Petrica ….) Magični kvadrat ne treba opisivati, za manje poznate pojmove valja navesti pouzdane izvore.

4. Svaki sudionik natječaja može poslati najviše 3 rada u svakoj disciplini potpisanih punim  imenom, prezimenom i adresom. 

5. Premetaljke i magične kvadrate slati na elektroničku adresu  marijofilsoldo@hotmail.com najkasnije do 25.07.2017. godine

6. Pristigle radove ocjenjivat će eminentni žiri a rezultat natječaja bit će objavljeni  05.08. 2017. godine u Širokom Brijegu. 

7. Najboljim sastavljačima pripast će dvije jednake novčane nagrade: 100 KM autoru najbolje premetaljke i 100 KM autoru najboljeg magičnog kvadrata. U svakoj kategoriji podijelit  ćemo po dvije utješne nagrade (knjige).   
Решења:
5325. Грми Рамиз на другове (грм и рам изнад Ругове)
5326. Кука лијена Метка (кук Алије Наметка)
5327. Нападох рибара (напа до Хрибара)
5328. Узвикује Игор (уз Вику је и Гор)
5329. Мили он, мили она (милион милиона)
5330. Пилад оте Сара (пила до тесара)
5331. Каракорум и Тар (кара Кору Митар)
5332. Кантрида сја (Кант, Рид, Асја)
5333. Неподопштина масе (под општинама сене)
5334. Гај баки фали (гајба кифли)
5335. Уче пуно жреци (у чепу нож, реци)
5336. Сви њега трују (свиње гат рују)
5337. Носи Жан дар (нос и жандар)
5338. Трипи капа смета (три пика, пас, мета)
5339. Соба с терасом (соб, ас, Тера, сом)
5340. Сто пезета (стопе зета)
5341. Бобекови чудесни бегови (БО бекови, ЧУ десни бе/к/ови)
5342. Шумар кесе носи (ШУ марке, сено СИ)