20 мај 2016


Ilustracija: Svetlana Jorgaćijević

Ilustracija: Svetlana Jorgaćijević


Ilustracija: Svetlana Jorgaćijević

15 мај 2016

Решења:
4411. Нуди Стипи Рина чоколаде (нудист и пиринач око Ладе)
4412. Роби закон обара (роб иза конобара)
4413. Три козака вија Ром (трико за кавијаром)
4414. Тери сподобе коре (тер испод обе коре)
4415. Прешли Цакану Ирци (пре шлица кану и рци)
4416. Тор Нада угази (торнада у Гази)
4417. Рада рузмарин калемила (радар уз Маринка, лемила)
4418. Зеленгора (Зеле, Горан)
4419. Бије Лазу Мија (бијела змија)
4420. Торнадо (Тор, На, до) / Донатор (до, На, Тор)
4421. Бунде ветри Сања (бундеве, три, Сања) / Сања трибун деве (Сања, три, бундеве)
4422. Укапирао сам (у капи Ра осам)
4423. Стрико стилист (с три кости лист)
4424. Сипаћу Ранки вискија (сипа, ћуран, киви, скија)
4425. Осетили сте зној (осе ТИ, лист Е, З ној)
4426. Група такмичара (Г рупа, так МИ, Ч ара)