21 октобар 2017

20 октобар 2017

15 октобар 2017

Решења:
5553. Китњаче (кит њаче)
5554. Сирак у Загори (Сиракуза гори)
5555. Виспрен аташе (Вис пре Наташе)
5556. Гатака (гатара)
5557. Прика вија руменице (при кавијару менице)
5558. Покри Лука каду Анити (по крилу какадуа нити)
5559. Детаљ са турнира (Таљ, Сатурн и Раде)
5560. Рита Ора (трио ара)
5561. Naša kasica (NASA, kašica)
5562. Славу јури Мухарем (славуј у Риму, харем)
5563. Сјаји, Маро, Манасија (с јајима Романа сија)
5564. Ја шетала с Есом (јаше таласе сом)
5565. Сандра куле обара (сан Дракуле оба Ра)
5566. Кораб Ана не Види (кора банане Види)
5567. Два филма (Даф, Вилма)
5568. Перо би јело (перо бијело)
5569. Пријети југо (при Јетију го)
5570. Перистил (реп и лист)