петак, 28. август 2015.Ово је реаговање на ребус Чедомира Јелића бр 3735.

недеља, 23. август 2015.

Решења:
3713. Бака Руса бије (бакар у Сабрије)
3714. Ujakov amanet (u Jakova Manet)
3715. Eto ovamo Nalisa (Eto'ova Mona Lisa)
3716. Ја мислим о Микану (Јами с Лимом и Кану)
3717. Пола девет (плаво дете)
3718. Дивне мараме (див нема раме)
3719. Убојите критике (у боји тек РИ тик Е)
3720. Нано, страда му сусјед Илија (на Нострадамусу сједи лија)
3721. Голем уступак одбора (гол ему ступа код бора)
3722. Донеси тањирић (до несита Њирић)
3723. Након цуке миш (на концу Кемиш)
3724. Узгајају ли јарце за арене (уз Гаја Јулија Цезара Рене)
3725. Тата министру њаче (татми Н, И струњаче)
3726. Нагон Доли Партон и ја (на гондоли пар Тонија)
3727. Предмет ломи мали Стипица (пред метлом има лист и пица)
3728. Плимни вал (плави млин)
3729. Конгломерат (колор магнет)
3730. Слезена (зелена С)
3731. Ватрогасни дом (модри вагон, сат)
3732. Царински рат (црни рак и сат)
3733. Наше море (шарено ем)
3734. Пашквалин (плави шанк)