19 новембар 2023

Решења:
10805. Пасус о Ларију Наносу (пас у соларију на носу)
10806. Лијепа стричанка (лије, пас, три чанка)
10807. Помирише се фукаре (По мирише сеф у Каре)
10808. Сто решеница (сторе, Че, Ница)
10809. Морамо на море Тодоре (Мо, Рамон, аморет, одоре)
10810. Идемо на Мосор (демони, ам, Осор)
10811. Предуго Ром тугује (пред угором ту гује)
10812. Игра нерава (Игране, Рава)
10813. Ни вас ноге не боле (Ело, Бен, Егон Савин)
10814. Гајба уља (Гај бауља)
10815. Сила Бога не моли (Сил, Або, Гане, Моли)
10816. Полице пинђура (поли цепин Ђура)
10817. Сто ребуса за Банета (сторе Б, У саз, АБ Анета)
10818. Ко ли напакости Микану? (Колина па костим и кану)
10819. Poželi me! (poze Lime)
10820. Ренесансни оклопи (Рене сан снива о клопи)
10821. Куд умаче випера (куду, мачеви, пера)
10822. Лук окопа Уна (лук око пауна)
10823. Сви Руси мало пате (с вирусима лопате)