16 март 2019
ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

10 март 2019

Решења:
6838. Мој его (Мо је го)
6839. Ниче овас (Ничеов ас)
6840. Метакса мирише (метак Сами рише)
6841. Нема нико морала (немани, Комо, рала)
6842. У возу бале (уво, зуб але)
6843. Говор Трампа (го, во, рт, рампа)
6844. Гол Костарике Мексику (го, Коста, Рике/л/ме, кси, ку)
6845. Ту њушим ширу (туњ у шимширу)
6846. Гуливер авантуриста (гули Вера ван туриста)
6847. Раскол тијела (Рас, колт и јела)
6848. Сова ловила дању (усов, алов и Лада Њ)
6849. Анђели гарава лица (Анде, цигара, палица)
6850. Иритира лузер Мита Жилета (ирит и рал уз Ермитаж и Лета)
6851. Пемзлица (Пем злица)
6852. Дошла је раније нана (до шлајера није нана)
6853. Папа гаји црвене руже (папагај И, црв ЕН, ЕР уже)
6854. Сукоб ратара (СУ кобра, Т ара)
6855. Добар адут (Д обара Д у Т)