11 март 2012

Решења:
1315. Мухарем у харему хара (мухаре, мухаре, мухара)
1316. Сели се Мелиса (С елисе, М елиса)
1317. Купи Јакуп скуп купус (куп И, ЈА куп, С куп, куп УС)
1318. Носи Нено сина (носине, носина)
1319. Шта, Пишта пушта пса (штап И, штап У, штап СА)
1320. Стара Дара гарава, радо вара домара Омара (СТ ара, Д ара, Г ара, В ара до В ара, до М ара ОМ ара)
1321. Има кума ким, а кум ак (И мак, У мак, И мак, У мак)
1322. Око Гита Реги таре (око гитаре гитаре)