01 јун 2024

NAJREBUS MAJA
(PRVA FAZA)
 
Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku maja.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 05.06.2024. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 09.06.2024. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 09.06.2024. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.
 
11181. Popravio liru maestro (pop, ravioli, Ruma, Est, ro)
11182. Nikada ne griješimo (Nik, Ada Negri je Šimo)
11183. Skoči jamac u reku (s kočijama cure K U)
11184. Prika mi šurak (pri kamišu rak)
11185. Podao trik Amiša (Po dao tri kamiša)
11186. Dobri Samarićanin (do Brisa Marić Anin)
11187. Ukaz Inuita (u kazinu Ita)
11188. Okočad orašara (oko čadora šara)
11189. Uroševe izabranice (u ro ševe iza Branice)
11196. Lupeta Kalvin (Lu, petak, Alvin)
11197. Potpis autora kviza (Pot, Pisa, utorak, viza)
11198. Dopis u Botafogu traže (do, pi, subota, Fo, Gut, raže)
11199. Vranilova trava (Vavra, Nil, O vatra)
11200. Začarani brežuljak (kaljuže, rbina, Rača Z)
11201. Nestašni Clapton (Nesta, šnicla, P ton)
11202. Eto nam, Oto, ruleti! (Eto na motoru leti)
11203. Veliko zaveštanje (veli koza: veš Tanje)
11204. Okopana golema njiva (oko Pana gole M, A, Nj, iva)
11205. Prikazan ukaz anatoma (pri kazanu kazan atoma)
11206. Rudare presa brine (Rud, are pre Sabrine)
11207. Kadete gleda barska dama (kade, tegle, dabar s kadama)
11211. Demi Norvešku posjetila (De Minor, veš, kup, osje, tila)
11212. Mitar ti čokanj ive nali (Mit, artičoka, njive, Na Li)
11213. Metikoš u ljetovalištu kere šeta (Met i koš, ulje, Tova, Li, štuke, rešeta)
11214. S ananasom Borut i Sabina (Sana na Somboru, Tisa, bina)
11215. Nag Rudi malo zaspa s tom (na grudima loza s pastom)
11216. Mamu tuži tumač (mamut u žitu, mač)
11217. Dao sam utuk Idi (u Tukidida osam)
11218. Mimodrama lukavice (mimo dramaluka Vice)
11219. Prianja maršu Mišo (pri Anjama Ršum i Šo)
11220. Uzorni Cetić (uz ornice Tić)
11221. Prijem u senat (prije Muse Nat)
11222. Sedi brica na pauzi (sed Ibrica, napa, uzi)
11223. Prvi je Cetić (Prije, cvetić)
11227. Filip Karačić (fakir i Palčić)
11228. Filipike (Fil i Pike)
11232. Preti Ćavar (pre Tića VAR)
11233. Sledi zakazana potera (S led iza kazana Potera)
11234. Prokisla vina (Proki slavina)
11235. Pouka za Matu (Pouka za Matu)
11236. Zašto Pero meditira? (za štoperom Edit i Ra)
11237. Ideja mi sinu (ide Jami sinu)
11238. Ljuljamo se na barkama (Ljulj, Amos, Ena, bar, kama)
11239. Poređani Holanđani (pore, Đani, Holan, Đani)
11240. Nevine Tunižanke (ne Vinetu ni Žanke)
11241. Ko ste vi? (kost Evi)
11242. Sto kanapa Šimi malo, striko (stoka na paši, Mima, los, triko)
11243. Skup Uskoka (kupus, koska)
11244. Branislav Nikić (Ivan Klasnić, Bri)
11245. Neumiven Era (Neum i Venera)
11246. Ruže prebezi Stana (ruže pre Bezistana)
11247. Atletiku zanemari (Atle tik uz Anemari)


VREMEPLOV

Rebuse poslao Dinko Prašelj.

26 мај 2024

Решења:
11208. Ана Марас (сан Амара)
11209. Коб Елдорада (Кобел до ''Рада'')
11210. Левак у Барси (Лева, Кубарси)
11211. Деми Норвешку посјетила (Де Минор, веш, куп, осје, тила)
11212. Митар ти чокањ иве нали (Мит, артичока, њиве, На Ли)
11213. Метикош у љетовалишту кере шета (Мет и кош, уље, Това, Ли, штуке, решета)
11214. С ананасом Борут и Сабина (Сана на Сомбору, Тиса, бина)
11215. Наг Руди мало заспа с том (на грудима лоза с пастом)
11216. Маму тужи тумач (мамут у житу, мач)
11217. Дао сам утук Иди (у Тукидида осам)
11218. Мимодрама лукавице (мимо драмалука Вице)
11219. Приања маршу Мишо (при Ањама Ршум и Шо)
11220. Узорни Цетић (уз орнице Тић)
11221. Prijem u senat (prije Muse Nat)
11222. Седи брица на паузи (сед Ибрица, напа, узи)
11223. Први је Цетић (Прије, цветић)
11224. Камерун осигурао бод (камеру носи Г, ура, обод)
11225. По Лици јашу мамлаз и глупан (полиција, шума, млаз, иглу, Пан)
11226. Републиканце Лари јако штује (реп, Убли, канцеларија, кош, тује)