06 април 2018


NAJREBUS MARTA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 13 sudija. U drugu fazu ide 10 rebusa koji su sakupili od 5 do 8 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Ranko Skopal, Vladimir Šarić, Ilija Đurković i Gojko Mandić. 


     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je ponedeljak, 09.03.2018 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:

03 април 2018

01 април 2018


NAJREBUS MARTA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.04.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do ponedeljka 09.04.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5904. Bolesna ambicija (sijalica, ne bomba)
5905. U Gazi opet ružan dan (ugazio pet ruža N Dan)
5906. Ja ti dadoh kari (karijatida do H)
5910. Rumeni Sima (rum Enis ima)
5911. Nadin kutak (na Dinku tak)
5912. Mesudovi psi (ispi vodu Sem)
5913. Poslepodne (Po šlep odne)
5914. Otimari đogata ribar (otima riđo gatari bar)
5915. Dogu Rade okupa (dogura deo kupa)
5916. Poli Merima Mila (polimeri, mamila)
5917. Ode Lana po četku i menice (odela na početku imenice)
5918. Naša lepa dečačka lica (na šale pade čačkalica)
5919. Spiro gomila novce (s pirogom Ilan, ovce)
5920. Ko nakrivi tezulje (Konakri, vitez, ulje)
5921. Dispezija svetla (Dis, Perzija, sve tla)
5928. Razdor u Deželi (Raz do rude želi)
5929. Kaja kašljuca (kajakaš Ljuca)
5930. Moja seda Merima (Moja s edamerima)
5931. Svi cipele nose (svici, pelen, ose)
5932. Tiku Zora hvali (tik uz orah Vali)
5933. Skrivila je Lena (skri vila jelena)
5934. Ulog oružara (u logoru žara)
5935. Vesti dana (vesta, dina)
5936. Trampim Elan i ja (Tramp i Melanija)
5937. Samoanaliza (Asa, Mona Liza)
5938. On iza kulisa s Ajlom (onizak Uli sa sajlom)
5939. Raduje nas to ludovanje (Radu je na stolu do Vanje)
5940. Niko lako Jovani ne da (Nikola Kojo van i Neda)
5941. Dva dinara druže (D vadi nar, a D ruže)
5942. Salu ste Romima ustupili (sa lusterom ima u stupi Li)
5946. Tone rudače (toner u Dače)
5947. Rakija medovina (rak i jame do vina)
5948. Čak i jadov iskija (čakija do viskija)
5952. Prija muči Leu (Prijam u Čileu)
5953. Bi lija u čestaru (Bili jauče Staru)
5954. Krasna kontura (kras nakon tura)
5955. Pokoriše me (po kori šeme)
5956. Skrivila je Teodora (skri vilajete odora)
5957. Ja ne znam Arsu (Janez na Marsu)
5958. Doksa ti malo zuji (doksat ima lozu JI)
5959. Sve za našu raju (svezana Š u raju)
5960. Nače Tina ručak (na četinaru Čak)
5961. Davorin Bogović (Vori, Bogdanović)
5965. Sanelin gard (Sane, Lingard)
5966. Skupa mami ura (s kupama Miura)
5967. Juriće vranac (Jurićev ranac)
5971. Zelena karta (Helena, Marta)
5972. S onima nije ni zubar na vi (Ivan Rabuzin, ejina, Minos)
5973. Oda Odiseju (odao Dis eju)
5974. Gojko Mandić (Goj komandi Ć)
5975. Popi Škot amaro Veri (po piškotama roveri)
5976. Ubij Irca! (ušij srca!)
5977. Zavio lonče limar Aca (za violončelima raca)
5978. Seli Somborac u Makao (s elisom borac umakao)
5979. Te slike Celja (Tesli kecelja)


TAKMIČENJE U OPTIMIZACIJAMA

Na sajtu 'puzzles-jn' počela je aprilska optimizacija. Ispod ovog teksta vidite šemu novog zadatka, a o detaljima i uslovima takmičenja možete pročitati klikom na ovaj link  http://puzzles-jn.wixsite.com/puzzles/optimizers


Решења:
5965. Sanelin gard (Sane, Lingard)
5966. Skupa mami ura (s kupama Miura)
5967. Јуриће вранац (Јурићев ранац)
5968. Одани цимери (о Даници Мери)
5969. Вруће пице (пруће, Вице)
5970. Има ли набоја? (боја и малина)
5971. Зелена карта (Хелена, Марта)
5972. С онима није ни зубар на ви (Иван Рабузин, ејина, Минос)
5973. Ода Одисеју (одао Дис еју)
5974. Гојко Мандић (Гој команди Ћ)
5975. Попи Шкот амаро Вери (по пишкотама ровери)
5976. Убиј Ирца! (ушиј срца!)
5977. Завио лонче лимар Аца (за виолончелима раца)
5978. Сели Сомборац у Макао (с елисом борац умакао)
5979. Те слике Цеља (Тесли кецеља)
5980. Ферибот (Фери бот)
5981. Лепа прича тече (ЛЕ па при Ч А, те ЧЕ)
5982. Сестричина и сестрић (с Ес три Ч, И на И, с Ес три ћ)
5983. Мира Стеви намигује (М и расте ВИ, на М и Г У је)