недеља, 01. април 2018.


NAJREBUS MARTA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.04.2018. do 24,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do ponedeljka 09.04.2018. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5904. Bolesna ambicija (sijalica, ne bomba)
5905. U Gazi opet ružan dan (ugazio pet ruža N Dan)
5906. Ja ti dadoh kari (karijatida do H)
5910. Rumeni Sima (rum Enis ima)
5911. Nadin kutak (na Dinku tak)
5912. Mesudovi psi (ispi vodu Sem)
5913. Poslepodne (Po šlep odne)
5914. Otimari đogata ribar (otima riđo gatari bar)
5915. Dogu Rade okupa (dogura deo kupa)
5916. Poli Merima Mila (polimeri, mamila)
5917. Ode Lana po četku i menice (odela na početku imenice)
5918. Naša lepa dečačka lica (na šale pade čačkalica)
5919. Spiro gomila novce (s pirogom Ilan, ovce)
5920. Ko nakrivi tezulje (Konakri, vitez, ulje)
5921. Dispezija svetla (Dis, Perzija, sve tla)
5928. Razdor u Deželi (Raz do rude želi)
5929. Kaja kašljuca (kajakaš Ljuca)
5930. Moja seda Merima (Moja s edamerima)
5931. Svi cipele nose (svici, pelen, ose)
5932. Tiku Zora hvali (tik uz orah Vali)
5933. Skrivila je Lena (skri vila jelena)
5934. Ulog oružara (u logoru žara)
5935. Vesti dana (vesta, dina)
5936. Trampim Elan i ja (Tramp i Melanija)
5937. Samoanaliza (Asa, Mona Liza)
5938. On iza kulisa s Ajlom (onizak Uli sa sajlom)
5939. Raduje nas to ludovanje (Radu je na stolu do Vanje)
5940. Niko lako Jovani ne da (Nikola Kojo van i Neda)
5941. Dva dinara druže (D vadi nar, a D ruže)
5942. Salu ste Romima ustupili (sa lusterom ima u stupi Li)
5946. Tone rudače (toner u Dače)
5947. Rakija medovina (rak i jame do vina)
5948. Čak i jadov iskija (čakija do viskija)
5952. Prija muči Leu (Prijam u Čileu)
5953. Bi lija u čestaru (Bili jauče Staru)
5954. Krasna kontura (kras nakon tura)
5955. Pokoriše me (po kori šeme)
5956. Skrivila je Teodora (skri vilajete odora)
5957. Ja ne znam Arsu (Janez na Marsu)
5958. Doksa ti malo zuji (doksat ima lozu JI)
5959. Sve za našu raju (svezana Š u raju)
5960. Nače Tina ručak (na četinaru Čak)
5961. Davorin Bogović (Vori, Bogdanović)
5965. Sanelin gard (Sane, Lingard)
5966. Skupa mami ura (s kupama Miura)
5967. Juriće vranac (Jurićev ranac)
5971. Zelena karta (Helena, Marta)
5972. S onima nije ni zubar na vi (Ivan Rabuzin, ejina, Minos)
5973. Oda Odiseju (odao Dis eju)
5974. Gojko Mandić (Goj komandi Ć)
5975. Popi Škot amaro Veri (po piškotama roveri)
5976. Ubij Irca! (ušij srca!)
5977. Zavio lonče limar Aca (za violončelima raca)
5978. Seli Somborac u Makao (s elisom borac umakao)
5979. Te slike Celja (Tesli kecelja)


3 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

5917. Ode Lana po četku i menice (odela na početku imenice)
5928. Razdor u Deželi (Raz do rude želi)
5933. Skrivila je Lena (skri vila jelena)
5939. Raduje nas to ludovanje (Radu je na stolu do Vanje)
5940. Niko lako Jovani ne da (Nikola Kojo van i Neda)
5947. Rakija medovina (rak i jame do vina)
5948. Čak i jadov iskija (čakija do viskija)
5952. Prija muči Leu (Prijam u Čileu)
5953. Bi lija u čestaru (Bili jauče Staru)
5960. Nače Tina ručak (na četinaru Čak)

Бранислав Никић је рекао...

5929. Kaja kašljuca (kajakaš Ljuca)
5930. Moja seda Merima (Moja s edamerima)
5939. Raduje nas to ludovanje (Radu je na stolu do Vanje)
5953. Bi lija u čestaru (Bili jauče Staru)
5954. Krasna kontura (kras nakon tura)
5959. Sve za našu raju (svezana Š u raju)
5967. Juriće vranac (Jurićev ranac)
5973. Oda Odiseju (odao Dis eju)
5978. Seli Somborac u Makao (s elisom borac umakao)
5979. Te slike Celja (Tesli kecelja)

Svetlana је рекао...

5928. Razdor u Deželi (Raz do rude želi)
5930. Moja seda Merima (Moja s edamerima)
5939. Raduje nas to ludovanje (Radu je na stolu do Vanje)
5948. Čak i jadov iskija (čakija do viskija)
5956. Skrivila je Teodora (skri vilajete odora)
5959. Sve za našu raju (svezana Š u raju)
5967. Juriće vranac (Jurićev ranac)
5973. Oda Odiseju (odao Dis eju)
5975. Popi Škot amaro Veri (po piškotama roveri)
5978. Seli Somborac u Makao (s elisom borac umakao)