11 фебруар 2024

Решења из протекле недеље:
10978. Три Меримина упита (тример и мина у Пита)
10979. Наг редикул Ико долија (на греди кули код Олија)
10980. Смара гдекад Изет (смарагде кади зет)
10981. Послани купони (по сланику пони)
10982. Прегалац вас тражи (пре Гала цваст ражи)
10983. Бестселери с милијунским накладама (Бест, Селерс, Мили и Јун с Ким на кладама)
10984. Дамир успева да добије кола (дами Рус пева, Дадо бије Кола)
10985. Нашле пут Ањи рибарке (на шлепу тањир и барке)
10986. Удали Јану три јарана (у Далија нутрија, рана)
10987. Претили проти вандали (пре Тили противан Дали)