10 април 2022

Решења:
9492. Реплика (реп Лика)
9493. Разу љути Мима (разуљу Тим има)
9494. Властели Сава ласка Динаром (влас Тели Савалас кади наром)
9495. Триплика (трип лика)
9496. Ко аласе тера са река? (коала, сетер, ас, арека)
9497. Наручи змије! (у чизми је нар)
9498. Бараку Даша Ранисан дала (баракуда, шаран и сандала)
9499. Пасуљ и гурман (пас у Љигу, рман)
9500. Разредни старешина (шарени дрес иза трна)
9501. Лекар теши баку (куле, карте, Шиба)
9502. Последња команда (По, с ледњаком Анда)
9503. Еро лови опет орке (Ерол овио петорке)
9504. Поделио Томо плате (под Елиотом оплате)
9505. Ashton Kutcher (Ash, ton, kut, Cher)
9506. Довршена је потрага (до врше наје, пот, рага)
9507. Нема ни капи славина (немани, каписла, вина)
9508. Грозница Павла тресе (Грозни, цапа, влат, ресе)