27 мај 2016
Ово је реаговање на ребус Драгише Цетића под бројем 4454.

25 мај 2016
Ово је реаговање на ребус бр. 4433 Дејана Минића.

22 мај 2016

Решења:
4427. Велида доста лаже (вели Дадо: сталаже)
4428. Дол оре Сима мени (Долорес има мени)
4429. Сенилан астроном (сен и Лана с троном)
4430. Макита тестера (Маки тате стера)
4431. Малер за чика Васила (Малер зачикава Сила)
4432. Осушиле сауну комшије (осу Шиле са унуком шије)
4433. Мала сала (маса лала)
4434. Купићу буре (бурек у пићу)
4435. Доби каријес Вања (до бика рије свиња)
4436. Жива ватра (сива шатра)
4437. Друго стање (Дру гост Ање)
4438. Секач из месаре (Сека, чизме, саре)
4439. Буди капетан Гента! (буди капе тангента)
4440. Медијатори балансирају (меди јато риба лансирају)
4441. Обавио репарирање Ник (обавио реп ари рањеник)
4442. Куповали су сви дресове (куп, овал, Исус, видре, сове)
4443. Мати јако рида (Матија, корида)
4444. Маг и Русима науди (Магирус и Ман, Ауди)