13 август 2009Са малим измена ево и наше (српске) варијанте овог ребуса. Веза између ове две личности је само визуелна (обратити пажњу на бркове и фризуру).

Пре двадесетак година, у Вјесниковом квизу, објављен је одличан ребуса аутора Антуна Кошира, у којем фигурирају две најпознатије личности из популарног ТВ квиза ''Квискотека'', Оливер Млакар и Лазо Голужа.

09 август 2009

Мада су сви овонедељни ребуси решени ево ипак решења:

1. Миле Този маше (МИ лето, зима ШЕ)
2. Узимај длето (У зима ЈД лето)
3. Мед узе Јосипа (медузе Ј, О сипа)
4. Меду зека посипа (медузе КА, ПО сипа)
5. Заморна расправа (за морнара справа)
6. Деоба Срба (не оба грба), Сеоба Срба
7. Таста Васа бије (застава Србије)