11 октобар 2020

Решења:
8165. Ова соколана (овас око лана)
8166. Бере Тео кокосе (берете око косе)
8167. Калиновик (Кили, Новак)
8168. Напа њу секира (на пању секира)
8169. Полиребус (по лире, бус)
8170. Старлете су по вилама с ловаторима (Стар, лете супови, лама, слова Тор има)
8171. Прија ти мало славе (при јатима лос, лаве)
8172. Пораз мајстора (по Ра, змај, сто Ра)
8173. Сад рага номада мучи (са драганом Адам учи)
8174. Нати Мија нудио раме (на тимијану диораме)
8175. Поносни Цезар (По, носнице, зар)
8176. Чилићева плећа (чили, ћевап, лећа)
8177. Мете дома гар Аца (мете до магараца)