25 децембар 2009


Ван конкуренције . . .


Овај ребус нисмо оцењивали, јер су правила налагала да у поставци и решењу несме бити речи са истим кореном. Данас та правила нису више тако строга, па се врло често због неке лепе или занимљиве идеје, прогледа кроз прсте, иако то знатно умањује квалитет самог рада. Највише таквих примера је код словних ребуса.Данас имамо експлозију нових идеја које у мањој или већој мери нарушавају правила састављања, али с друге стране отварају нове могућности и враћају интересовање за састављање.


7. место на конкурсу

24 децембар 2009


9. место на конкурсу

6. место на конкурсу

23 децембар 2009


11. место на конкурсу
4. место на конкурсу

22 децембар 2009

ТРЕЋЕ МЕСТО НА КОНКУРСУ

ДРУГО МЕСТО НА КОНКУРСУ

21 децембар 2009

Ове недеље ћу вам приказати ребусе који су стигли на Квизов конкурс 1998. који смо организовали у нашем листу "Квиз Браничево". Задатак је био саставити ребус илустрован неком познатом уметничком сликом. На конкурс је стигло 20-ак ребуса, од којих су неки морали бити елиминисани због строгог правила да у поставци и решењу несме бити иста реч или две речи истог корена. Жири у саставу Бранислав Никић, Зоран Живановић, Златко Делић и Јован Новаковић бодовао је радове оценама од 1-5 по основу 4 критеријума: однос слова у поставци и решењу, повезаност слике са решењем, лепота поставке, лепота решења. На основу тога донета је одлука да се награде следећи такмичари:
1. Милан Милин (60), 2. Момир Вученовић (57), 3. Милан Милин (56), 4. Зоран Радисављевић (55), 5. Милан Милин (55), 6. Славко Бован (54), 7. Момир Вученовић (54), 8. Зоран Радисављевић (53), 9. Дејан Чукић (52), 10. Славко Бован (51).

Ево и првопласираног ребуса:

20 децембар 2009

Решења:

249. Ми не радимо (минер А, дим О)
250. Доста бламаже (ДО стабла маже)
251. Сто максима (стомак С има)
252. Тањи расте стомак (тањир, ас, тесто, мак)
253. Плава боја дреса (П лавабо, Ј адреса)
254. Добар екран (до баре кран)
255. Ева тражила Адама (Е ватра, жила, А дама)
256. Реке теку ка мору (Рекет Е, кук, амор У)
257. Зауставите зло (ЗА уста, витез ЛО)
258. Кошаркашки шампиони (КО шарка, Ш киша, М пиони)
259. Укор пише стари (у корпи шестари)
260. Дно катакомби (Д нокат, А комби)