25 фебруар 2016

ANIMIRANI REBUS SA DVA REŠENJA (3,4,2) I (3,4,4)

4220.             Autor: Milan Žarkovački

ANIMIRANI REBUS (3,2,6)
Skelarica


4219.                Autor: Čedomir Jelić21 фебруар 2016

Решења:
4189. Сањи Мона варана дала (са њим она вара Надала)
4190. Карбуратор (кар, бура, Тор)
4191. Роми вратила тегле (Роми вратила тегле)
4192. Предуго, Мицо, Изака мере (пред Угом Ицо иза камере)
4193. Сјаји Марино око (с јајима Ориноко)
4194. У зраку мириси рузмарина (уз Ра кумири, сир уз Марина)
4195. Бил бордуре сави (билборд у Ресави)
4196. Јелисавета руши баријере (елиса, ветар, уши, бар и јереј)
4197. Машини станари често перу (машиниста нариче стоперу)
4198. Нади скуп Лексус (на диску плексус)
4199. Грабљивица (Раб, гљивица)
4200. Устрепт'о Мицин увојак (у стрептомицину војак)
4201. Прија ми драга (при јами Д рага)
4202. Склад машина (с кладама шина)
4203. Има ли малигана (И Мали, Мали, Гана)
4204. Пат Кереса (патке, реса)
4205. Мира здваја, роде! (МИ раздваја Р од Е)
4206. Ута мије баку (у тами је Баку)
4207. Да бар Бара да бар! (дабар, бара, дабар)