22 април 2018Решења:
6018. Лала нас једи (Лалана сједи)
6019. Папа Јана питу (папаја на Питу)
6020. Маса туника (масат у Ника)
6021. Наслеђује Крис тал (на слеђу је кристал)
6022. Сриче Томо Стипи ребус (с ричетом ости, пире, бус)
6023. Ко збија шегу са нама (Козби јаше гусана МА)
6024. Каћу Николица примами (каћун и колица при мами)
6025. Преви нас Ирена (пре вина сирена)
6026. Посла Мила кауч унукама (по слами лак, а у чуну кама)
6027. Ко купа старе? (коку пас таре)
6028. Пипа роду Жиле (пи па ро дуж иле)
6029. Поп окате петлиће тера (Попокатепетл, иће, Тера)
6030. Гориле у магли (гомиле и Марли)
6031. Подигла Мара дар (под иглама радар)
6032. Изазов Емине (иза зове мине)
6033. У снегу скапало маче (усне, гуска, па ломаче)
6034. Мина ретко пита (минарет, копита)
6035. Пастир (три пса)
6036. Рубин (Р уби Н)
6037. Парница (пар Ница)