16 фебруар 2015
Решења:
3287. Солитери Јерузалема (сол и теријер уз Алема)
3288. Добра Здени кола (до бразде Никола)
3289. Патагонија је велика (Пата гони јаје - вели Ка)
3290. Со користи Гарсија (соко, рис, тигар сија)
3291. Нада ми је млада (над амијем Лада)
3292. Ми Сузи маст отописмо (мис узима стото писмо)
3293. У жижи Жак (ужи жижак)
3294. Ето, то сте ви! (Ето, тостеви)
3295. Бале током љета (балет око Мљета)
3296. Редикули себе злопате (ред и кулисе без лопате)
3297. Има ли Никола стрица Пина? (ималин и кола с три цапина)
3298. Проте зарадише доларе (протеза Радише до Ларе)
3299. Гост ражари ватру, Бане (го стражар, ива, труба не)
3300. Зна гег Ола (З наг, Е гола)
3301. Полако с тим апаратом (пола костима, пара, Том)
3302. Нану Лена води (нануле на води)
3303. Често Мара кара сина (Че, сто марака, Расина)
3304. Мили Тома радо навраћа (Милито, Марадона, В Раћа)
3305. Воли Шћепан да чита (во. лишће. панда, чита)
3306. Пре сто година (престо Г, О дина)
3307. Стадоше машине (стадо, шема, шине)