недеља, 29. мај 2016.

Решења:
4445. Оборио сам Јакова (обор и осам јакова)
4446. Нарибана неука дама (нар и банане у кадама)
4447. Наружила Маша Франа (нар у жилама шафрана)
4448. Прика силу не користи (при каси луне, користи)
4449. Нашли цугу Сари (на шлицу гусари)
4450. Прост укор зету (Прост у корзету)
4451. Мала сала (маса ласа / лама сама)
4452. Молер оре (роле, море / море, роле)
4453. Ја точио папи јуче (јато чиопа пијуче)
4454. Ту нема телевизор антену (туне, Мате, леви Зоран те (г)ну)
4455. Са коалама је жирафа (сако А, лама, јеж и Рафа)
4456. Никола Роквић (Никић, Коларов)
4457. Нема телевизора (Ема те леви Зоран)
4458. Црвенкапица (црв, Енка, пица)
4459. Шах Тиграна Петросјана (шахт и грана, пет, Рос, Јана)
4460. Ида је свезнадар (И даје С вез на дар)
4461. Да ли је вас Лика очарала (Далијева слика о Ч, А рала)
4462. Донеси тати јело (до несита тијело)

Нема коментара: