понедељак, 19. октобар 2009.

Решења заповедних ребуса из протекле недеље:

135. Огулин (огули Н)
136. Јединац (једи НАЦ), појединац (поједи НАЦ)
137. Бацили (баци ЛИ)
138. Режим у Триполију (режи М у три, полиј У)
139. Режим у Тирани (режи, мути, рани)
140. Пропали режим (ПР опали, режи М)
141. Исти сни (истисни)
142. Бери бери (бери, бери)
143. Ољу штипа Раја (ољушти, парај А)
144. То ме Мија учи (Томе мијаучи)
145. Ближи се цича (Б лижи, сеци ЧА)
146. Дескини клобуци (ДЕ скини, КЛ обуци)
147. Поп у Шиду (попуши ДУ)
148. Купинар (купи нар)

Нема коментара: