недеља, 10. октобар 2010.

РЕШЕЊА:
687. Можда навију га (мождана вијуга)
688. Башту он оре (баш ту Оноре)
689. Парк ашика (пар кашика)
690. Обед рукама (о бедру кама)
691. Ољу штипај Еди (ољушти па једи)
692. Узели су крамп они (уз елису крампони)
693. Пилићи Стеве Личине (П и Л и Ћ исте величине)
694. На растанку сузе (нараста Н, ку, С уз Е)
695. Доби снахе Рената (до Б и С нахерена ТА)
696. Пикси рано пао (П иксирано па О)
697. Диван бенд (Д и ван Б енд)

Нема коментара: