уторак, 03. јун 2014.

NAJREBUS MESECA MAJA

        Završio se i maj pa da polako izaberemo najbolji rebus objavljen na ovom blogu u toku maja. Potrebno je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod.Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (08.06.2014) do 20,00 časova. Važna napomena, autori koji su objavili rebuse u toku ovog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Da vam posao bude malo lakši, dajem vam spisak svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam samo rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu.

2618. Otac nama govori (o tacnama go Vori)
2619. Opaka Kara (ara, kakapo)
2620. Udio Brazilaca (ud i obrazi Laca)
2621. Ud aka Kara (ara, kakadu)
2625. Bokal vina (vokal, bina)
2626. Najpre kolevka (naj preko levka)
2627. Pop u Žabarima (po puža bar ima)
2628. Kop na Kolubari (kopna, Kol u bari)
2629. Prelete najpre kometa (Prele, te naj preko meta)
2630. Uši Dušanki zebu (u Šidu šank i zebu)
2631. Miris kiše na Balkanu (mi, ris, Kiš, Ena, bal, Kanu)
2632. Nas tenis umara (na Seni Sumatra)
2633. Sneg liže Omanka (s negližeom Anka)
2634. Koalicija za Vaclava (koalici jazavac lava)
2638. Basna o boama (bas na oboama)
2639. Posej do Novice Leri! (Posejdonovi celeri)
2640. Katatonija (kata Tonija)
2641. Jaki Nijemci (Jakini jemci)
2642. Izbor akademika te razgali (iz Bora kade Mika tera Z Gali)
2643. Do usijanja (o usi janjad)
2644. Bi Romana s Tirketom (biro, Manastirke, Tom)
2645. Raspali cestom Alija (Ras, palice, Stoma(k)lija)
2646. Vina Verdaska - Vinaver daska
2647. I voda neumitno teče (Ivo Daneu, Mit, note, Če)
2648. Silovit kontramanevar (Ravena, Smart, nokti, Vol-I)
2649. Stavra baca pikado (dosta vrabaca, pika)
2653. Destabilizatori (stade Bil iza Tori)
2654. Poderani su derani (pod Erani sud, Erani)
2655. Poplava Srbije (pop lava s R bije)
2656. Vuku sok nama (Vuk u soknama)
2657. Cura Muje - mis Lila (u ramu je mislilac)
2658. Gorak lek (gora Klek)
2659. Sana nasipe ruši (S ananasi, Peru ŠI)
2660. A na nasipu bedem (ananasi, pub, edem)
2661. Voda nadire kroz garaže (vod, Ana, direk, Rozga, raže)
2662. Poplavila Vicana Jasenica (pop, lav i lavica, naja, senica)
2664. Buja Sava (Bujas, Ava)
2668. Uzorana ledina (u Zorana L Edina)
2669. Meritorni Tonka vezali da Krle tka (Merit, orniton, kavez, Alida, krletka)
2670. Ubila ga kletva (u Bila gak, letva)
2671. Una nas uplašila (U nana, sup L, A šila)
2672. Pakosnica (pano, skica)
2673. Strikova čajanka (s tri kovača Janka)
2674. Đura meri, Đoko seče (ĐU rame riđokose ČE)
2675. Jasno je meni k'o dan (ja s nojem, Eni kod An)
2676. Čeka Pag Lava (Če, kapa, glava)
2677. Mač i ćiverica (mačići, Verica)
2678. Nas okupira Nemačka (na soku pirane, mačka)
2679. Osim toga (Osim, toga)
2680. Karačiću prijala vina (Karači, Ćuprija, lavina)

5 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Hajde da opet budem prvi koji je glasao:

2642. Izbor akademika te razgali (iz Bora kade Mika tera Z Gali) - 4
2630. Uši Dušanki zebu (u Šidu šank i zebu) - 3
2658. Gorak lek (gora Klek) - 2
2633. Sneg liže Omanka (s negližeom Anka) - 1
2634. Koalicija za Vaclava (koalici jazavac lava) - 1
2639. Posej do Novice Leri! (Posejdonovi celeri) - 1
2646. Vina Verdaska - Vinaver daska - 1
2653. Destabilizatori (stade Bil iza Tori) - 1
2654. Poderani su derani (pod Erani sud, Erani) - 1
2675. Jasno je meni k'o dan (ja s nojem, Eni kod An) - 1

Miroslav Cvetković је рекао...

Prvo pa muško: ne možeš glasati za rebus broj 2639 jer si koautor :)

Бранислав Никић је рекао...

Ups, mnogo mi se svideo pa sam zaboravio na svoju umešanost. Evo ispravljam. Umesto njega 1 bod ide rebusu 2657. Cura Muje - mis Lila (u ramu je mislilac)

Luka је рекао...

2633. Sneg liže Omanka (s negližeom Anka)
4 boda
2638. Basna o boama (bas na oboama)
3 boda
2630. Uši Dušanki zebu (u Šidu šank i zebu)
2 boda

2640. Katatonija (kata Tonija)
2642. Izbor akademika te razgali (iz Bora kade Mika tera Z Gali)
2647. I voda neumitno teče (Ivo Daneu, Mit, note, Če)
2654. Poderani su derani (pod Erani sud, Erani)
2658. Gorak lek (gora Klek)
2664. Buja Sava (Bujas, Ava)
2670. Ubila ga kletva (u Bila gak, letva)

IlijaO је рекао...

2630.UŠI DUŠANKI ZEBU -4
2633.SNEG LIŽE OMANKA -3
2638.BASNA O BOAMA -2
2642.Izbor akademika te razgali
2647.I voda neumitno teče
2658.Gorak lek
2659.Sana nasipe ruši
2670.Ubila ga kletva
2671.Una nas uplašila
2675.Jasno je meni ko dan