недеља, 12. октобар 2014.

Решења:
2993. Кополимери (ко поли Мери?)
2994. Штакори гује појели (шта коригује По Јели?)
2995. Женина штака (шта каже Нина?)
2996. Кориштена дрозга (кори штенад Розга)
2997. Лекари су боеми (бое миле ка рису)
2998. Егон разли чак и воду (ноге, различак, удови)
2999. Када пада мрак? (када П, Адам, рак)
3000. Парком Ада шеће рад' очаја (пар комада шећера до чаја)

Нема коментара: