недеља, 26. фебруар 2017.

Решења:
5050. Ли Марвин (лимар Вин)
5051. Мој сиједи стрико (Мојсије, Дис, трико)
5052. Отказа Петар дом (отка за петардом)
5053. Стрије Леу згрануле (стријеле уз грануле)
5054. Насту буди Лана Ружина (на стубу Дилана ружи На)
5055. Децидирано кажу не! (деци дира Нока жуне)
5056. Збуњени јеж у торини (жбуње није жуто Рини)
5057. Пар кокос иска (парк око Сиска)
5058. Петроварадин (пет ро вара Дин)
5059. Карате Кид (кароте, ким)
5060. Ушива Зага Завишу (уши, ваза, газа, Ви/ш/ну)
5061. Купио Тоза мени лимете (куп и Ото заменили мете)
5062. Стара бомба (с тарабом Ба)
5063. Гријех рибара Марка (грије Хрибара марка)
5064. Лаки рано Сема буди (лакира нос Ема Буди)
5065. Трик старог Ибрахима (три киста, рог и Брахма)
5066. Дискусије нудим (диск у сијену, дим)

Нема коментара: