среда, 01. март 2017.

NAJREBUS FEBRUARA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku februara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 5.3.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do četvrtka 9.3.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4998. Sve slave slavili (Vilis vesla, vesla)
4999. Nagle osobe (nag Leo, sobe)
5000. Tu peć Eva planira kupiti (tupe, ćevap, lan i rak u piti)
5001. Petar dekorater (petarde, kora, ter)
5002. Nosi triko Kosa (nos i tri kokosa)
5003. Nada s cimerom (na dasci M Ero M)
5004. Šestar Ana koristila (šest ara na kori, stila)
5005. Namet Amalije (na metama lije)
5008. Sana nas omamila (s ananasom Amila)
5009. Dina miti Marijana (dinamit ima Rijana)
5010. Finkinje napile Tina (Fink i njena piletina)
5011. Podrum u Subotici (po drumu su b/u/tici)
5012. Lepi Nenad i nar ima (lepine na dinarima)
5013. Slutnja masu satire (s lutnjama su satire)
5014. Ističem pres (isti čempres)
5015. Mali nauk Aci (malina u kaci)
5016. Ome timari Nada (o meti marinada)
5017. Ukini vozove! (u Kini vo zove)
          Ukini vožnje! (u Kini vo žnje)
5018. Sale Mili cedi lan (sa lemilice Dilan)
          Sale Mili cedi nar (sa lemilice dinar)
5019. Nas okovi malo žulje (na sokovima lož-ulje)
5020. Solista (so, lista)
5025. Natu Niko ševi (na tuni koševi)
5026. Kara snaša Franu (karas na šafranu)
5027. Presti žene moraju (prestiže Nemo Raju)
5028. Ružna nosina (ruž nanosi Na)
5029. Većaju Kanađani (veća juka na Đani)
5030. Vesko Risti praska (Ves koristi praška)
5031. Umag lijepo redatelje animira (u magli je pored ateljea NI Mira)
5032. Naša Lena ka čiči ode (na šal Ena kači čiode)
5033. Voli Dora kestenje (Voli do rake stenje)
5037. Dosta Rudi jede dinje (do starudije Dedinje)
5038. Predrag Stojaković (pre dragstora Ković)
5039. Redovno vara žene (red ovnova, raže ne)
5040. Mis trijenala Milica (mistrije na lami, lica)
5041. Udri mutave! (u Drimu tave)
5042. Tu nema nas Tirke! (tune, manastirke)
5043. Vo jede so - Osede Jov
5044. Dolina Dona (do Li Na Dona)
5045. Irena Kolesar (Rasel, Oka, Neri)
5046. Pare mu autor uze, Brane (par emua u toru, zebra ne)
5050. Li Marvin (limar Vin)
5051. Moj sijedi striko (Mojsije, Dis, triko)
5052. Otkaza Petar dom (otka za petardom)
5053. Strije Leu zgranule (strijele uz granule)
5054. Nastu budi Lana Ružina (na stubu Dilana ruži Na)
5055. Decidirano kažu ne! (deci dira Noka žune)
5056. Zbunjeni jež u torini (žbunje nije žuto Rini)
5058. Petrovaradin (pet ro vara Din)
5059. Karate Kid (karote, kim)
5060. Ušiva Zaga Zavišu (uši, vaza, gaza, Vi/š/nu)
5061. Kupio Toza meni limete (kup i Oto zamenili mete)
5062. Stara bomba (s tarabom Ba)
5063. Grijeh ribara Marka (grije Hribara marka)
5064. Laki rano Sema budi (lakira nos Ema Budi)
5065. Trik starog Ibrahima (tri kista, rog i Brahma)
5066. Diskusije nudim (disk u sijenu, dim)
5067. Melita na nas urla (Mel i tanana surla)
5068. Majkla vija turist (Maj klavijaturist)
5069. Stari deo Kotora (Star ide oko Tora)
5071. Arijan Komazec (Cezar okna J ima)
5072. Sirovi praziluk (kuli, zar, pivo, ris)
5073. Robert Oven (ro, Betoven)7 коментара:

Svetlana је рекао...

Jako je teško bilo odabrati.

5010. Finkinje napile Tina (Fink i njena piletina)
5013. Slutnja masu satire (s lutnjama su satire)
5027. Presti žene moraju (prestiže Nemo Raju)
5032. Naša Lena ka čiči ode (na šal Ena kači čiode)
5041. Udri mutave! (u Drimu tave)
5053. Strije Leu zgranule (strijele uz granule)
5055. Decidirano kažu ne! (deci dira Noka žune)
5061. Kupio Toza meni limete (kup i Oto zamenili mete)
5064. Laki rano Sema budi (lakira nos Ema Budi)
5069. Stari deo Kotora (Star ide oko Tora)

Dusan је рекао...

5004. Šestar Ana koristila (šest ara na kori, stila)
5065. Trik starog Ibrahima (tri kista, rog i Brahma)
5037. Dosta Rudi jede dinje (do starudije Dedinje)
5010. Finkinje napile Tina (Fink i njena piletina)
5027. Presti žene moraju (prestiže Nemo Raju)
5031. Umag lijepo redatelje animira (u magli je pored ateljea NI Mira)
5032. Naša Lena ka čiči ode (na šal Ena kači čiode)
5039. Redovno vara žene (red ovnova, raže ne)
5055. Decidirano kažu ne! (deci dira Noka žune)
5065. Trik starog Ibrahima (tri kista, rog i Brahma)

Анониман је рекао...

5026
5027
5037
5052
5053
5055
5965
5066
5069
5071
Никола

Бранислав Никић је рекао...

Dušane ispravi zadnji rebus, jer si dva puta glasao za isti:
5065. Trik starog Ibrahima (tri kista, rog i Brahma).

Бранислав Никић је рекао...

5010. Finkinje napile Tina (Fink i njena piletina)
5028. Ružna nosina (ruž nanosi Na)
5029. Većaju Kanađani (veća juka na Đani)
5033. Voli Dora kestenje (Voli do rake stenje)
5052. Otkaza Petar dom (otka za petardom)
5053. Strije Leu zgranule (strijele uz granule)
5055. Decidirano kažu ne! (deci dira Noka žune)
5062. Stara bomba (s tarabom Ba)
5064. Laki rano Sema budi (lakira nos Ema Budi)
5069. Stari deo Kotora (Star ide oko Tora)

Dusan је рекао...

5058. Petrovaradin (pet ro vara Din)

Milan Žarkovački је рекао...

5016. Ome timari Nada (o meti marinada)
5026. Kara snaša Franu (karas na šafranu)
5027. Presti žene moraju (prestiže Nemo Raju)
5028. Ružna nosina (ruž nanosi Na)
5029. Većaju Kanađani (veća juka na Đani)
5050. Li Marvin (limar Vin)
5053. Strije Leu zgranule (strijele uz granule)
5067. Melita na nas urla (Mel i tanana surla)
5068. Majkla vija turist (Maj klavijaturist)
5069. Stari deo Kotora (Star ide oko Tora)