субота, 25. фебруар 2012.

Решења:
1301. Написмо, Арпаде, Марка (на писмо АР паде марка)
1302. Куписмо ноше (КУ писмоноше)
1303. Попис ми Маја ради (по писмима јарад И)
1304. Пса дресира Јово (ПС адресирај ово)
1305. Дама једе пешака (када, Маје, депеша)
1306. Глупе домарке (Г лупе до марке)
1307. Бордо боја дреса (Бор, Добој, адреса)

Иста тема је и наредне недеље, па шаљите ваше идеје.

Нема коментара: