понедељак, 27. децембар 2010.

Решења из протекле недеље:
772. Притегли нас ови намети (при тегли Н асови на мети)
773. Принос усева (при носу сева)
774. Носачи греда (Н оса чигре ДА)
775. Сто година робије (стог О динар О бије)
776. Пери припали обори (пери, припали, обори)
777. Наста јама у камену (на стајама У каме НУ)
778. Директор апотеке (дирек тора, по теке)
779. Теразијска чесма (тера З ИЈ, скаче с М А)
780. Кошава нас леди (кош авана следи)
781. Не пали подвала у фер анаграмима (Непал и по два лауфера на грамима)
782. Паор има жито (ПА ори, мажи ТО)
783. Ала сусед лупа (алас у седлу ПА)
784. У један сат Аца руча (уједа НС ата цару ЧА)
785. С коњацима пију кисељак (с коња цима пијук И сељак)

1 коментар:

Jupiter Family је рекао...

Срећна Нова година!
Новогодишњи ватромет славља 2011 Пут око света
хттп://фиреворкс2011.блогспот.цом/
Демо на ИоуТубе
хттп://иоуту.бе/ииПвТ_нхХт8?хд=1