четвртак, 01. децембар 2016.

NAJREBUS NOVEMBRA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 5.12.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do petka 9.12.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4809. Katalonija (Jaka, taloni)
4810. Žubori Sutjeska (kažu Borisu T je S)
4811. Mangulica (mag, nulica)
4812. Al Kapone kadar imaše (Alka ponekad ari maše)
4813. Predala se i Dejana (pred alase ide Jana)
4814. Učo kola damama lakira (u čokoladama mala Kira)
4815. Zlatna kaciga (klatna za Ciga)
4817. Užar dinje Risti krade (u žardinjeri stik Rade)
4818. Topla klupa (top, lak, lupa)
4819. Vi ploviste morima (VIP lovište Mor ima)
4820. Ja sto guram uza zid Ana (jastog u ramu za Zidana)
4824. Borna odli kašu (bor na odlikašu)
4825. Kumino kopile (kumin oko pile)
4826. Dokom bajna Jele korača (do kombajna jelek orača)
4827. Rastu guje (Ras tuguje)
4828. Nakot vipera (na kotvi pera)
4829. Ko mi tetku vara? (komitet kuvara)
4830. Beleg u slepoj ulici (bele gusle poju Lici)
4831. Naglo gubite kile (na glogu bi tekile)
4832. Gruzija nas ceni (Gru zija na sceni)
4833. Željezara (zelje, žara)
4834. Železara (Zele, žara)
4835. A u disku komšija đuska (Audi s kukom, šija, đus, Ka)
4836. Eli psalam Evi čita (elipsa, lame, Vičita)
4837. Ko šara, a ko vara? (košara, akov, ara)
4838. Nema Nik odjave (nemani kod Jave)
4842. Seki Renata banu (sekire na tabanu)
4843. Kara Suzana nas (karas uz ananas)
4844. Ušikana Đana (uši Kanađana)
4845. Pero nije trebao babi (peroni, jetre, baobabi)
4846. Primate li psa (primat, elipsa)
4847. Pop Ćira i pop Spira (top bira, a Pol svira)
4851. Kome si se dala? (koala, Mesi sed)
4852. Pobeglo meče (obe G lome čep)
4853. Plašila narod raža (plaža, šila, nar, Odra)
4854. Naružila mama sina (nar u žilama mas(l)ina)
4855. Aeroplan (pero, Alan)
4856. Radna grupa (dar na pragu)
4857. Kasa puna para (kasap, Una, para)
4858. Staroj Evi sala mala (s alama lasta, rojevi)
4859. Pričaj udovicama o rakunu (pr čaju do vica Maora kunu)
4860. Pol igra basket (poli grab asket)
4861. Fer izbori (Feri zbori)
4862. Pojede mi Rus sos (poje Demis Rusos)
4869. Rastura Roma (Rama, Sturaro)
4870. Saša Matić (Maša, satić)
4871. Napalm topi (na palmi top)
4872. Trampio sam se, stara! (Tramp i osam sestara)
4873. Nagi Tarik i Mona (na gitari kimona)
4874. Osmatram Putina (osma Trampu Tina)


6 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Ja ću prvi:
4810. Žubori Sutjeska (kažu Borisu T je S)
4812. Al Kapone kadar imaše (Alka ponekad ari maše)
4819. Vi ploviste morima (VIP lovište Mor ima)
4825. Kumino kopile (kumin oko pile)
4826. Dokom bajna Jele korača (do kombajna jelek orača)
4828. Nakot vipera (na kotvi pera)
4829. Ko mi tetku vara? (komitet kuvara)
4831. Naglo gubite kile (na glogu bi tekile)
4832. Gruzija nas ceni (Gru zija na sceni)
4860. Pol igra basket (poli grab asket)

Svetlana је рекао...

4810. Žubori Sutjeska (kažu Borisu T je S)
4820. Ja sto guram uza zid Ana (jastog u ramu za Zidana)
4826. Dokom bajna Jele korača (do kombajna jelek orača)
4832. Gruzija nas ceni (Gru zija na sceni)
4844. Ušikana Đana (uši Kanađana)
4846. Primate li psa (primat, elipsa)
4860. Pol igra basket (poli grab asket)
4862. Pojede mi Rus sos (poje Demis Rusos)
4873. Nagi Tarik i Mona (na gitari kimona)
4874. Osmatram Putina (osma Trampu Tina)

Andon Koloski је рекао...

4872. Трампио сам се, стара!
4862. Поједе ми Рус сос.
4837. Ко шара, а ко вара.
4836. Ели псалам Еви чита.
4835. А у диску комшија ђуска.
4832. Грузија над цени,
4826. Доком бајна Јеле корача.
4819. Ви пловисте морима.
4813. Предала се и Дејана.
4810. Жубори Сутјеска.

Mirka је рекао...

4810. Žubori Sutjeska (kažu Borisu T je S)
4812. Al Kapone kadar imaše (Alka ponekad ari maše)
4819. Vi ploviste morima (VIP lovište Mor ima)
4826. Dokom bajna Jele korača (do kombajna jelek orača)
4832. Gruzija nas ceni (Gru zija na sceni)
4842. Seki Renata banu (sekire na tabanu)
4844. Ušikana Đana (uši Kanađana)
4846. Primate li psa (primat, elipsa)
4852. Pobeglo meče (obe G lome čep)
4862. Pojede mi Rus sos (poje Demis Rusos)

Bane, popravi datum. Nedjelja je 4.12.

Mirka је рекао...

Telepatija...Dok ja ispisa komentar, Bane ispravi grešku. :)

Milan Žarkovački је рекао...

1. 4812. Al Kapone kadar imaše (Alka ponekad ari maše)
2. 4814. Učo kola damama lakira (u čokoladama mala Kira)
3. 4817. Užar dinje Risti krade (u žardinjeri stik Rade)
4. 4827. Rastu guje (Ras tuguje)
5. 4829. Ko mi tetku vara? (komitet kuvara)
6. 4842. Seki Renata banu (sekire na tabanu)
7. 4845. Pero nije trebao babi (peroni, jetre, baobabi)
8. 4855. Aeroplan (pero, Alan)
9. 4860. Pol igra basket (poli grab asket)
10. 4874. Osmatram Putina (osma Trampu Tina)