недеља, 05. јун 2011.

Решења ребуса из протекле недеље:

976. Млекар Ибрица (М лекар, И брица)
977. Има у томе, хани, чари (ИМ аутомеханичари)
978. Добра варалица (до бравара лица)
979. Превари оца Добрица (пре вариоца Д, О брица)
980. Паја циглар (пајац, иглар)
981. Кочи Јашар ногама (кочијаш, Арно, гама)
982. Четка Чаславу стасита Каја ципеле (Че, ткач, ас, лав, уста, сита, кајаци, Пеле)
983. Дрес Ерика пара (дресер И, капар А)
984. Ново ђаче пише старој Маши (Ј машиновођа, чеп И, шестар О)
985. Шта Петар ради с тим? (Ш тапетар, радисти М)
986. Ружи Петру Дара (руж и пет рудара)

Нема коментара: