недеља, 31. јануар 2010.

Решења из протекле недеље:

313. Умотворина (у М отвори НА)
314. Петко заборавио новце (пет коза, бор, авион, овце)
315. Јаретина (ЈА ретина)
316. Горица Поповић (гори ЦА, попови Ћ)
317. Ведра лица рудара (ведра ЛИ, цар У, Д ара)
318. Наши пустолови (на шипу столови)
319. Синиша Павић (СИ ниша па В и Ћ)
320. Хладна јела (Х ла, дна, јела)
321. Радна соба (РА дна, соб А)
322. Устава на води (уста В, А наводи)
323. Стара барака (С тараба, рак А)
324. Огромна савана (О гром, Н ас, аван А)
325. Уздах после дугог рада (узда Х, П ос, лед У, Г ограда)

Нема коментара: