недеља, 06. новембар 2016.

Решења:
4806. Керими шкода стала (кер и миш код астала)
4807. Сениора Хусо муну (сен и орах у сомуну)
4808. Муфиду ханума гази (муф и духан у магази)
4809. Каталонија (Јака, талони)
4810. Жубори Сутјеска (кажу Борису Т је С)
4811. Мангулица (маг, нулица)
4812. Ал Капоне кадар имаше (Алка понекад ари маше)
4813. Предала се и Дејана (пред аласе иде Јана)
4814. Учо кола дамама лакира (у чоколадама мала Кира)
4815. Златна кацига (клатна за Цига)
4816. Празни кулоари (празник у Лоари)
4817. Ужар диње Ристи краде (у жардињери стик Раде)
4818. Топла клупа (топ, лак, лупа)
4819. Ви пловисте морима (ВИП ловиште Мор има)
4820. Ја сто гурам уза зид Ана (јастог у раму за Зидана)
4821. Гдје те Лина налази? (Г дјетелина на Лази)
4822. Пас те луђаков убио (пастел у Ђакову био)
4823. Тужи тутор бекрије (Т у житу торбе крије)

Нема коментара: