четвртак, 18. фебруар 2016.

POSTAVKE
1. 1,4,2,9
2. 4,3,4
3. 4,7
4. 3,3,7,4,4
5. 4,2,4
6. 1,6,3,6,4
7. 3,7
8. 5,6
9. 4,6,4
10. 4,6,5
11. 4,4,4
12. 1,4,4,3,5
13. 6,4,5,4
14. 2,5,3,5
15. 5,3,4
16. 5,4,1,4,5
17. 4,2,5,2,3
18. 10,4,4
19. 4,2,10
20. 9,3,2,6

Нема коментара: