недеља, 31. јануар 2016.

Решења:
4137. Документи (док у менти)
4138. Ја не знадем Перу (Јанез на демперу)
4139. Наручени Кири пнеуматици (нар, ученик и рипне у матици)
4140. Хани балван смета (Ханибал ван смета)
4141. Малису да нана сапун (мали суд ананаса пун)
4142. Нагло гума пукла у стаји - На глогу мапу Клаус таји
4143. Сат арапин чува (сатара, пинч, ува)
4144. Мета клана (метак, Лана)
4145. Изабра она лекара (иза браон але Кара)
4146. Обрадовала банка Ненада (кобра до вала, банане, Нада)
4147. Доба бесмислица (до бабе с Мис лица)
4148. Кабинет (Кебин ат)
4149. Пришли цевима лопови (при шлицевима Л О пови)
4150. Предели са Мартиника (пред елисама рт и Ника)
4151. Мали Антили (Али, мантили)
4152. Узрок атоније (уз Рока Тони је)
4153. Лијепа спортска Летонко (лије, пас, По, рт, скале, Тонко)
4154. Дама с Кримеје (Дамаск, Рим, еје)

Нема коментара: