понедељак, 01. фебруар 2016.

NAJREBUS JANUARA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku januara. Od ove godine, odlučio sam da malo promenim sistem bodovanja. Bodovanje će imati dve faze. U prvoj će svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati trojici sudija, a ja ću biti četvrti. Sudije će svaki od rebusa ocenjivati u tri kategorije: lepa postavka, lepo rešenje, originalnost i dodeljivaće ocene od 1-5.
Prva faza počinje danas i trajaće do petka 5.2.2016. do 24,00. Druga faza počinje u subotu i trajaće do ponedeljka 8.2.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.

4101. Balkon doma (bal kondoma)
4102. Ruže nane Besima (ruže na nebesima)
4103. Vučemo Radošu Marka (Vuče mora do šumarka)
4104. Tapioke Rusi traže (Tapi o keru sit raže)
4105. Mandarin ananas traži (mandarina Nana straži)
4106. Da li dajemo mak (Dalida je momak)
4107. Ne damo ni kabel uči (Neda, Monika Beluči)
4108. Podli car Oktavijan (P od lica, roktavi Jan)
4109. To nije vaša pica (Tonijeva šapica)
4113. Izborili se da množe varalice (i zbori Li, sedam noževa, ralice)
4114. Za Darka put Isak odobrava (Zadar, kaput i sako do brava)
4115. Poligraf dosta laže (Pol i Graf do stalaže)
4119. Kori Esad Valonca (Korie sa dva lonca)
4120. Jaredova lova - jare do valova
4121. Gori Lanina baraka (gorila nina Baraka)
4122. Lovac na jelene (lonac pa pelene)
4123. Au Tori, popiste mu sake (autori, popis te musake)
4124. Kolevka kulture (oko levka kult ure)
4125. Preti tata Bori (pre Tita tabori)
4126. Zla tašta laže zloga zeta (Zlata, štala, žezlo, Gazeta)
4127. Teli Savalas (elisa, Val, tas)
4128. Titula je Parkerova (Titu laje par kerova)
4129. Često strika pije (Če, sto s tri kapije)
4130. Nas ta zima čeka Mila (na stazi mače, kamila)
4131. Dobila revolver Ina (do Bila, re Volverina)
4132. U torbi je ruž (Tor bije ružu)
4133. Kape Tana meri kanapom Peji (Kapetan Amerika na Pompeji)
4137. Dokumenti (dok u menti)
4138. Ja ne znadem Peru (Janez na demperu)
4139. Naručeni Kiri pneumatici (nar, učenik i ripne u matici)
4140. Hani balvan smeta (Hanibal van smeta)
4141. Malisu da nana sapun (mali sud ananasa pun)
4142. Naglo guma pukla u staji - Na glogu mapu Klaus taji
4146. Obradovala banka Nenada (kobra do vala, banane, Nada)
4147. Doba besmislica (do babe s Mis lica)
4148. Kabinet (Kebin at)
4149. Prišli cevima lopovi (pri šlicevima L O povi)
4150. Predeli sa Martinika (pred elisama rt i Nika)

4151. Mali Antili (Ali, mantili)

8 коментара:

Milan Žarkovački је рекао...

Pretpostavljam da se ne može glasati za sopstveni rebus; da li sam u pravu?

Milan Žarkovački је рекао...

4101. Balkon doma (bal kondoma)
4107. Ne damo ni kabel uči (Neda, Monika Beluči)
4108. Podli car Oktavijan (P od lica, roktavi Jan)
4109. To nije vaša pica (Tonijeva šapica)
4113. Izborili se da množe varalice (i zbori Li, sedam noževa, ralice)
4114. Za Darka put Isak odobrava (Zadar, kaput i sako do brava)
4129. Često strika pije (Če, sto s tri kapije)
4130. Nas ta zima čeka Mila (na stazi mače, kamila)
4138. Ja ne znadem Peru (Janez na demperu)
4142. Naglo guma pukla u staji - Na glogu mapu Klaus taji

Rešad Besničanin је рекао...

4121 - 4123 - 4128 - 4130 - 4133 - 4138 - 4139 - 5141 - 4142 - 4150

Бранислав Никић је рекао...

U pravu si Milane, to sam izostavio da kažem.

Бранислав Никић је рекао...

4101. Balkon doma (bal kondoma)
4102. Ruže nane Besima (ruže na nebesima)
4107. Ne damo ni kabel uči (Neda, Monika Beluči)
4120. Jaredova lova - jare do valova
4121. Gori Lanina baraka (gorila nina Baraka)
4128. Titula je Parkerova (Titu laje par kerova)
4139. Naručeni Kiri pneumatici (nar, učenik i ripne u matici)
4141. Malisu da nana sapun (mali sud ananasa pun)
4142. Naglo guma pukla u staji - Na glogu mapu Klaus taji
4150. Predeli sa Martinika (pred elisama rt i Nika)

Svetlana је рекао...

4101. Balkon doma (bal kondoma)
4103. Vučemo Radošu Marka (Vuče mora do šumarka)
4107. Ne damo ni kabel uči (Neda, Monika Beluči)
4109. To nije vaša pica (Tonijeva šapica)
4128. Titula je Parkerova (Titu laje par kerova)
4133. Kape Tana meri kanapom Peji (Kapetan Amerika na Pompeji)
4138. Ja ne znadem Peru (Janez na demperu)
4139. Naručeni Kiri pneumatici (nar, učenik i ripne u matici)
4147. Doba besmislica (do babe s Mis lica)
4150. Predeli sa Martinika (pred elisama rt i Nika)

Бранислав Никић је рекао...

Do sada je glasalo samo 9 sudija, pa vas molim da što pre pošaljete svoje glasove, da bi u petak u ponoć završili prvu fazu.

Miroslav Cvetković је рекао...

4101. Balkon doma (bal kondoma)
4106. Da li dajemo mak (Dalida je momak)
4107. Ne damo ni kabel uči (Neda, Monika Beluči)
4114. Za Darka put Isak odobrava (Zadar, kaput i sako do brava)
4119. Kori Esad Valonca (Korie sa dva lonca)
4133. Kape Tana meri kanapom Peji (Kapetan Amerika na Pompeji)
4138. Ja ne znadem Peru (Janez na demperu)
4139. Naručeni Kiri pneumatici (nar, učenik i ripne u matici)
4142. Naglo guma pukla u staji - Na glogu mapu Klaus taji
4150. Predeli sa Martinika (pred elisama rt i Nika)