понедељак, 31. август 2015.

        IZBOR ZA NAJREBUS MESECA AVGUSTA


       Počinje nova školska godina, a ljubiteljima rebusa počinje izbor za najbolji rebus proteklog meseca. Pravila su ista kao i ranije, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (06.09.2015) do 20,00 časova. Rezultate ću objaviti iste večeri najkasnije do 24,00. Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3684. Demonstriranje nikada nije lako, no barem učini naše tašte, nepoštene i glupave lidere dražima, pa Jaca popušta puku, tuguje! (demon s tri ranjenika, Danijela konobare muči, Nina šeta štene po štene, iglu, Pavel ide, red, raž, ima pajaca pop, uštap, u kutu guje)
3685. Tip s askonom (Tipsa s Konom)
3686. Jecasmo za Ikom (Jeca s mozaikom)
3687. Ujakov atak (u Jakova tak)
3689. Omov zakon (za Konom vo)
3690. Ta statura pali mene (tastatura pa lim Ene)
3697. Soba sa terasom (sob, as, at, Era, som)
3698. Bosna gori (bos na gori)
3699. Ja radim palatu na gori Lelija (jarad, impala, tuna, gorile, lija)
3700. Vuče Patrika sestri Merima (vuče pa tri kase s trimerima)
3701. Papak raji smeta (Papa kraj Ismeta)
3702. Pojedosmo kovače (Po je do smokovače)
3703. Sandale Nives pakuje (Sanda, Leni, vespa, kuje)
3704. Moga dišu napala kitopsina (Mogadišu, napa, laki top, Sina)
3705. Kokos kiflice (Koko, skif, lice)
3706. Slagalica strave (slagali Castra V E)
3707. Izabra Neda bar (iza brane dabar)
3708. Baba baja Romanu (Ba, Babajaro, Manu)
3709. Pojas tu Kaja kupi Lani (po jastuka, jak u pilani)
3713. Baka Rusa bije (bakar u Sabrije)
3714. Ujakov amanet (u Jakova Manet)
3715. Eto ovamo Nalisa (Eto'ova Mona Lisa)
3716. Ja mislim o Mikanu (Jami s Limom i Kanu)
3717. Pola devet (plavo dete)
3718. Divne marame (div nema rame)
3719. Ubojite kritike (u boji tek RI tik E)
3720. Nano, strada mu susjed Ilija (na Nostradamusu sjedi lija)
3721. Golem ustupak odbora (gol emu stupa kod bora)
3722. Donesi tanjirić (do nesita Njirić)
3723. Nakon cuke miš (na koncu Kemiš)
3724. Uzgajaju li jarce za arene (uz Gaja Julija Cezara Rene)
3725. Tata ministru njače (tatmi N, I strunjače)
3726. Nagon Doli Parton i ja (na gondoli par Tonija)
3727. Predmet lomi mali Stipica (pred metlom ima list i pica)
3735. Bor na utrini (Borna u trini)
3736. Prasa do kolena (prasad oko Lena)
3737. Lijepi Jan (Li je pijan)
3738. Dino Rađa (Dina, Rođa)
3739. Cena goriva (vena, Gorica)
3740. Moji jadi (doji Jami)
3741. Golobrado momče (gol, Obra, dom, omče)
3742. Vodeni stvor (vo, Denis, tvor)
3743, Borba nerava (Bor, Bane, Rava)
3744. Beže li pseta u grad (bež elipse, tau, grad)
3745. Najaviše boj naši Karavlasi (naja, višebojna šikara, vlasi)
3746. Beži glavonja! (bež igla vonja)
3753. U nas miran dom (Una s Mirandom)
3754. Unakažene veste (Una kaže: ''neveste'')
3755. Podrugljivice (po Dru gljivice)

2 коментара:

Бранислав Никић је рекао...

Pa, da krenemo:
3724. Uzgajaju li jarce za arene (uz Gaja Julija Cezara Rene) - 4
3702. Pojedosmo kovače (Po je do smokovače) - 3
3718. Divne marame (div nema rame) - 2
ostali po 1 bod
3706. Slagalica strave (slagali Castra V E)
3686. Jecasmo za Ikom (Jeca s mozaikom)
3701. Papak raji smeta (Papa kraj Ismeta)
3720. Nano, strada mu susjed Ilija (na Nostradamusu sjedi lija)
3721. Golem ustupak odbora (gol emu stupa kod bora)
3745. Najaviše boj naši Karavlasi (naja, višebojna šikara, vlasi)
3754. Unakažene veste (Una kaže: ''neveste'')

Момир је рекао...


Момир Вученовић

3724(4)
3720(3)
3718(2)
3686(1)
3700(1)
3701(1)
37о4(1)
3727(1)
3745(1)
3755(1)