недеља, 30. август 2015.

Такмичења у састављању ребуса

Само да вас подсетим да су у току два такмичења у састављању ребуса, једно организује ЕК ''Нова загонетка'', а друго ЕК ''Кикинда'' у сарадњи са локалном самоуправом. Ево пропозиција преузетих са сајта ЕСС и блога ТИО:

              Седми меморијал "Србољуба Станковића - Чика Станка"
                                              18.05.2015
Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању 
словних ребуса и индиреката. Такмичење се организује у следећим дисциплинама: 
1. Чист словни ребус 
(једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус 
(са словима, бројевима, знацима, симболима) 
3. Индирект у свим варијантама
Општа такмичарска правила:
  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава по једној и 
са највише три ауторске шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно представљен са 
решењем, a на посебном папиру А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима, али и на 
основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост, ду-ховитост 
и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада, тј. разлика 
између броја слова решења и броја слова у поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним или асоцијација
 за поставку, узимање, недостајање или наглашавање одређе-них делова синонима или 
асоцијације поставке и слично.
  8. Такмичари који не поштују наведене пропозиције биће дисквалификова-ни, без обзира 
на квалитет њихових пошиљки.
Општи услови конкурса:
  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке жири-јасу коначне, 
а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу. 
  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
  3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (Мирослав Ла-заревић), 
11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.
  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити иден-тификацију 
шифре, са именом и презименом аутора, адресом и бројем теле-фона.
  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2015. године.
Београд, 21. април 2015. године
                                                   ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»
ENIGMATSKI KONKURS „DANI LUDAJE“REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (ne nužno i u rešenju) koristi ime najmanje jednog 
crtanog junaka (iz stripa ili crtanog filma).
Propozicije:
1.Pravo učešća imaju svi koji žele, sa neograničenimbrojem radova.
2. Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora. Skandinavke koje je sastavio kompjuter
ne treba slati, a svaki učesnik svojom čašću garantuje da je on autor poslatih radova (skandinavke,
 anagrama i rebusa).
3. Skandinavku ne treba opisivati, ali treba navesti izvore za manje poznate reči (kojih treba da 
bude što manje).
4. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica).
5. Osnovni kriterijum za vrednovanje ukrštenica jeste rešivost. Dodatni kvalitet čini izbor reči, lepota
 kombinacije, te ostali uobičajeni kriterijumi za vrednovanje enigmatskih sastava.
6. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
7. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.uk ilislavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: Slavko Bovan, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
8. Rok: 20.09.2015. do 24 sata.
9. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji
 budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju od šifrom.
10. Proglašenje pobednika: 10.10.2015. za „Dane ludaje“.

Нема коментара: