недеља, 07. септембар 2014.

Решења:
2900. Укори тутора (у кориту тора)
2901. Мира зева док оре (мираз, Ева до коре)
2902. Уздишем и ја (уз дише Мија)
2903. Маљава Мери (маљ Ава мери)
2904. То пита неука дама (топ и тане у кадама)
2905. Чичак лечи (чича клечи)
2906. Идеја ми је добра (иде Јами до Браје)
2907. Нади скупи шестари (на диску пише Стари)
2908. Каја куму љубила (кајак у муљу Била)
2909. Маму Ранко бије (Коби је мамуран)
2910. Амела спава (Ава пса лема)
2911. Одвојено живи клер (од Воје нож и виклер)
2912. Vara Nenad Ivanu (Varane na divanu)
2913. Спира ми дамаст опшива (с пирамидама стоп Шива)
2914. Пошалица Мари смета (по шалицама рис мета)
2915. Gabin ukor zetu (Gabin u korzetu)
2916. Ура ми је стала (у рами јест ала)
2917. Подругљиве подрумарке (под РУ гљиве, под РУ марке)

Нема коментара: