четвртак, 24. јануар 2013.

Evo najave takmičenja u rešavanju rebusa na blogu Slavka Bovana koje je pripremio Dejan Minić.
 
 
 
TAKMIČENJE U REŠAVANJU REBUSA
 
Nedelja, 27. januar  u 20 sati (do 23 sata)
Autor rebusa: Dejan Minić
Broj rebusa: 16  
Težina: umereno
Nagrade: knjiga/knjige
Napomena: predtakmičenje (4 rebusa) subota 26. januar u 20 sati.

Pravila:
Takmičenje će biti podeljeno u dve faze. Prva faza će trajati od 20:00 do 22:00 u kojoj će rešavači imati kao pomoć samo broj slova u rešenju. U drugoj fazi, od 22:00 do 23:00, biće data još jedna pomoć, broj slova u frazi, ali će se za svako rešenje dobijati 50% poena od osnovne vrednosti.
Takmičari će imati pravo da pošalju po jedan set rešenja za svaku fazu, ali će u drugoj fazi biti dozvoljeno slati eventualne ispravke rešenja iz prve faze.
Rešenja rebusa treba slati na slavkobovan@yahoo.co.uk. Biće dozvoljeno maksimalno kašnjenje od 5 minuta, s tim što će se za svaki minut kašnjenja dobijati 1 negativan poen.
Pobednik takmičenja je rešavač sa najviše osvojenih poena, a u slučaju da dva ili više takmičara imaju jednak broj poena, onda će presuditi veći broj poena u prvoj fazi. Ako i tad bude izjednačeno onda će se uzimati u obzir vreme prijema prvog seta rešenja.
Svaki od zadatih rebusa trebalo bi da ima jedinstveno rešenje. Domaćin takmičenja priznaće neko alternativno rešenje samo ako zadovoljava visoke standarde.

1 коментар:

Slavko Bovan је рекао...

Nemoj ko da izostane sa časa sutra u 20.00 ili nedaobog u nedelju u 20.00 (mrko gledam ispod obrva)

Sve je spremno, samo nam trebaju takmičari, ako ikako može, makar 22 :)