недеља, 20. јануар 2013.

Решења:
1679. Еротика жене (Еро ти каже не)
1680. Докона Нада маскира чун (до Конана Дамаск и рачун)
1681. Светачке слике скрива Матилда (све тачке с Лике, с кривама тилда)
1682. Петар у Жагубици (пета ружа Г убици)
1683. Парафинска купка као лек (пара, Финска, куп, какао, лек)
1684. Скочићемо са моста (с Кочићем осам оста)
1685. Пресуда након големе шикане (пре Судана Конго, лемеш и кане)
1686. Еротика жене пали сад (Еро ти каже Непал и САД)
1687. Добар Талијан (до Барта Лијан)
1688. Колачи од авокада (кола, чиода, во, када)
1689. Изак се није клео (иза Ксеније Клео)
1690. Наука за њу (На у Казању)
1691. Слеп Омер пије данас (с Лепом Ерп и један ас)
1692.  1 - слепа (С лепа)
           2 - снага (С нага)
           3 - Голац (гола Ц)
           4 - Финац (фина Ц)
           5 - у живац (ужива Ц)
           6 - опасан ас (опасана С)
           7 - Самос (само С)
           8 - једи нос (једино С)
           9 - сено (С ено)
          10 - добро даје снага (до брода је С нага)
          11 - собна жена (С обнажена)
          12 - цурац (цура Ц)
          13 - нагари бас (нага риба С)
          14 - нагажен ас (нага жена С)
          15 - на гас! (нага С)
          16 - седи Голац (седи гола Ц)
          17 - снага нам олује (С нага на молу је)
          18 - Нада скице мала (на даски Це мала)
          19 - сјена Гамала (С је нага мала)
          20 - све Драго лаже Нату (С ведра гола жена ту)
          21 - гол Аце (гола Це)
          22 - цена гаже нас једи (Це нага жена сједи)
          23 - добар кец гол Огуза (до барке Ц гологуза)
          24 - добар кец (до барке Ц)
          25 - . . .

Нема коментара: