недеља, 19. јун 2022.

Решења:
9668. Док Роко дила, компа Нико шеви (до крокодила ком, Пан и кошеви)
9669. Сни зиму Лапонија (снизи мула понија)
9670. Сара ми сома куна дала (с Арамисом ак у Надала)
9671. Дока се Ташани замера (до касеташа низ Амера)
9672. Гружанка сутра оре (Гру, Жан Касу, Траоре)
9673. Понека реч измами смех (По/е/нкаре, чизма, мис, мех)
9674. Погну ујак тело (по гнуу јак те Ло)
9675. Крајанке бере Ника (крај Анке Береника)
9676. Лудотерапије (Лу до Тера пије)
9677. Коријандоли (кори Јан Доли)
9678. Те три слатке ријечи (тетрис, лат, Кери јечи)
9679. Чита Баре роман (Чита, баре, Роман)
9680. Зао Пера цијуче (за операцију Че)
9681. Ванда ми закука (Ван Дам иза Кука)
9682. Најави цене! (нај Авицене)
9683. Бура дуго лукама барке љуља (бурад у голу, кама, бар, кељ, уља)
9684. Сквотере траже папараци (скво, терет, раже, папа, раци)
9685. Попратни кварови (поп, ратник, валови)
9686. Ристо Бога на мору сања (рис, тобоган, Амор, ус, Ања)

Нема коментара: